devOps

inspiration book 2

RENOVA CLOUD VỚI CHỨNG NHẬN AWS WELL-ARCHITECTED PARTNER

Renova Cloud vinh dự được chứng nhận trở thành AWS Well-Architected partner –  Đối tác kiến trúc tối ưu AWS! Với công nhận này, Renova Cloud trở thành đối tác AWS hàng đầu và giàu kinh nghiệm nhất được phê duyệt, để thực hiện AWS Well-Architected Reviews trên hạ tầng hiện tại hoặc các ứng …

RENOVA CLOUD VỚI CHỨNG NHẬN AWS WELL-ARCHITECTED PARTNER Đọc thêm >>

engineers working photo

RENOVA CLOUD ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ AWS AUTHORIZED PUBLIC SECTOR PARTNER

Renova Cloud vinh dự được công nhận trở thành AWS Public Sector Partner ( Đối tác lĩnh vực công của AWS). Chúng tôi tự hào là công ty tư vấn Điện toán đám mây đang phát triển cực kì nhanh chóng và là Đối tác Tư vấn cao cấp của Amazon Web Services (AWS) tại …

RENOVA CLOUD ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ AWS AUTHORIZED PUBLIC SECTOR PARTNER Đọc thêm >>

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ DEVOPS blog

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN TỰ ĐỘNG HÓA & DEVOPS

Hiện nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp rất nhiều người đang làm việc trong lĩnh vực Artificial Intelligence, machine learning, IoT (Internet of Things), hay big data. Cũng là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ, chúng tôi hiểu rằng AI và machine learning chắc chắn sẽ là xu hướng trong tương …

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN TỰ ĐỘNG HÓA & DEVOPS Đọc thêm >>

Generic Blog2 1440x800

5 ĐIỀU DOANH NGHIỆP NÊN BIẾT KHI CÂN NHẮC DỊCH CHUYỂN LÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Khi Amazon Web Service (AWS) chính thức được phát hành vào năm 2006, nó đã mang đến một bước đột phá cho các Developer – những người luôn tìm kiếm giải pháp mới để quy trình phát hành phần mềm được nhanh chóng và ít phụ thuộc hơn. Bằng cách cung cấp cơ sở hạ …

5 ĐIỀU DOANH NGHIỆP NÊN BIẾT KHI CÂN NHẮC DỊCH CHUYỂN LÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY Đọc thêm >>