devOps

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN TỰ ĐỘNG HÓA & DEVOPS

Hiện nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp rất nhiều người đang làm việc trong lĩnh vực Artificial Intelligence, machine learning, IoT (Internet of Things), hay big data. Cũng là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ, chúng tôi hiểu rằng AI và machine learning chắc chắn sẽ là xu hướng trong tương …

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN TỰ ĐỘNG HÓA & DEVOPS Đọc thêm >>

5 ĐIỀU DOANH NGHIỆP NÊN BIẾT KHI CÂN NHẮC DỊCH CHUYỂN LÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Khi Amazon Web Service (AWS) chính thức được phát hành vào năm 2006, nó đã mang đến một bước đột phá cho các Developer – những người luôn tìm kiếm giải pháp mới để quy trình phát hành phần mềm được nhanh chóng và ít phụ thuộc hơn. Bằng cách cung cấp cơ sở hạ …

5 ĐIỀU DOANH NGHIỆP NÊN BIẾT KHI CÂN NHẮC DỊCH CHUYỂN LÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY Đọc thêm >>

TINDER, REDDIT, AIRBNB, PINTEREST DỊCH CHUYỂN LÊN KUBERNETES

Việc áp dụng Kubernetes được nhân rộng bởi một số công ty hàng đầu đã tích hợp công nghệ này vào dịch vụ của họ. Việc áp dụng Docker cũng đang phát triển nhanh chóng với nhiều công ty ứng dụng nó vào sản phẩm của họ. Sử dụng một nền tảng điều phối để …

TINDER, REDDIT, AIRBNB, PINTEREST DỊCH CHUYỂN LÊN KUBERNETES Đọc thêm >>