DEVOPS TRÊN ĐÁM MÂY TỪ RENOVA CLOUD

Bài viết tiếp nối chuỗi dịch vụ của chúng tôi sẽ nói về giải pháp DevOps. Tận dụng các cách tiếp cận mới khi thị trường thay đổi, chúng tôi giúp doanh nghiệp phân phối phần mềm ở tốc độ cao và quy mô lớn hơn. Điều này liên quan đến việc hiện đại hóa…

QUẢN TRỊ MẠNG – MỘT TIẾN TRÌNH TỰ ĐỘNG

Theo xu hướng ngày càng phức tạp của các hệ thống mạng và việc áp dụng công nghệ multi-cloud đang lớn dần là một phần lý do mà các chuyên gia IT nhận thấy tự động hóa sẽ gắn liền với tương lai, theo báo cáo Kentik. Kentik chỉ ra rằng Quản trị Mạng dần…