Element 16 1

kết nối việt nam với các hãng điện toán đám mây hàng đầu

Nâng cao kết nối của cơ sở hạ tầng

GIẢM CHI PHÍ
BĂNG THÔNG

Nếu bạn có khối lượng công việc sử dụng băng thông lớn muốn chạy trên AWS, AWS Direct Connect giúp giảm chi phí mạng vào và ra khỏi AWS cho bạn theo hai cách hiệu quả nhất.

HIỆU NĂNG MẠNG
ĐỒNG NHẤT

Với AWS Direct Connect, bạn có thể chọn dữ liệu sử dụng kết nối chuyên biệt và cách thức định tuyến dữ liệu để mang đến trải nghiệm mạng nhất quán hơn qua kết nối dựa trên Internet.

TƯƠNG THÍCH VỚI TẤT CẢ
DỊCH VỤ AWS

AWS Direct Connect là dịch vụ mạng, tương thích với tất cả các dịch vụ AWS có thể truy cập qua Internet, chẳng hạn như Amazon S3, Amazon EC2 và Amazon VPC.

kết nối mạng
chuyên dụng.

AWS Direct Connect là một giải pháp dịch vụ đám mây giúp đơn giản hóa việc thiết lập kết nối mạng chuyên biệt từ cơ sở của bạn đến AWS. Sử dụng AWS Direct Connect, bạn có thể thiết lập kết nối riêng giữa AWS và trung tâm dữ liệu, văn phòng hoặc môi trường cho thuê chỗ đặt máy chủ, mà trong nhiều trường hợp có thể giúp giảm chi phí mạng, tăng lưu lượng băng thông và mang đến trải nghiệm sử dụng mạng nhất quán hơn so với kết nối dựa trên Internet.

Bg 1 1 1

kết nối mạng
chuyên dụng.

Thiết lập kết nối mạng chuyên biệt giữa mạng của bạn và một trong những địa điểm của AWS Direct Connect. Kết nối này có thể được phân vùng thành nhiều giao diện ảo. Điều này cho phép bạn sử dụng cùng kết nối để truy cập các tài nguyên công cộng và các tài nguyên riêng, đồng thời duy trì sự tách biệt mạng giữa môi trường công khai và môi trường riêng. 

shutterstock 739331605 1

LINH HOẠT & ĐƠN GIẢN

AWS Direct Connect giúp bạn dễ dàng thay đổi quy mô kết nối để đáp ứng nhu cầu của mình. AWS Direct Connect cung cấp kết nối 1 Gbps và 10 Gbps và bạn có thể dễ dàng cung cấp nhiều kết nối nếu bạn cần thêm dung lượng. Bạn còn có thể sử dụng AWS Direct Connect thay vì thiết lập kết nối VPN qua Internet đến Amazon VPC của bạn, giúp tránh phải sử dụng phần cứng VPN thường không thể hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu cao hơn 4 Gbps.

shutterstock 452216842 1

Liên hệ ngay

Bạn đang tìm cách tối đa hóa đám mây của mình? Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng để chia sẻ những thách thức về dịch chuyển, hiện đại hóa, phát triển hạ tầng của bạn.