shutterstock 653859769 1

DevSecOps & Cloud Security

BẢO MẬT ĐÁM MÂY

Sự kết hợp này sẽ giúp các công ty dễ dàng cập nhật hệ thống của họ hơn, hạn chế và phòng ngừa rủi ro ngay từ bước đầu.

Bảo mật cũng là mối quan tâm chính của nhiều tổ chức khi dịch chuyển lên đám mây. Renova hỗ trợ khách hàng trong việc xây dựng, triển khai và vận hành an toàn hạ tầng đám mây cho doanh nghiệp.

CLOUD, TỰ ĐỘNG HÓA DEVSECOPS

DỊCH VỤ

DevSecOps cung cấp một cách tiếp cận mới để cải thiện tính bảo mật của các ứng dụng trên đám mây. Bằng cách tích hợp bảo mật vào các bước chính trong quy trình DevOps.

ĐÁNH GIÁ

Xem xét, phân tích cơ sở hạ tầng ứng dụng và các chính sách bảo mật dữ liệu. Đảm bảo chúng được hỗ trợ bởi quy trình quản lý vòng đời riêng của đám mây.

BẢO MẬT QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Thiết kế và triển khai các giải pháp quét bảo mật tĩnh và theo thời gian chạy. Để xác định các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật trước đó trong SDLC.

SỬ DỤNG CONTAINER

Thiết kế, xây dựng và triển khai các quy trình bảo mật container. Cho phép quét các container theo thời gian thực để chủ động giải quyết các lỗ hổng và các cuộc tấn công của bên thứ ba.

Ellipse 20 150x150 1

LIÊN HỆ

Thiết kế, xây dựng và triển khai các quy trình bảo mật container. Cho phép quét các container theo thời gian thực để chủ động giải quyết các lỗ hổng và các cuộc tấn công của bên thứ ba.    Đăng ký theo dõi kênh tin tức