QUẢN TRỊ MẠNG – MỘT TIẾN TRÌNH TỰ ĐỘNG

Theo xu hướng ngày càng phức tạp của các hệ thống mạng và việc áp dụng công nghệ multi-cloud đang lớn dần là một phần lý do mà các chuyên gia IT nhận thấy tự động hóa sẽ gắn liền với tương lai, theo báo cáo Kentik.

Kentik chỉ ra rằng Quản trị Mạng dần trở thành một tiến trình tự động. 

image1

 

Khảo sát từ Cisco Live 2019, 85% các tổ chức sẽ có ít nhất một cách tự động hóa mạng trong hệ thống của họ. Tự động hóa được dùng có nhiều dạng. Nhưng quy chung về sự cải cách trong Networking. Nghĩa là áp dụng thêm các kiến trúc và thành phần ảo, overlay và underlay. Tất cả tạo nên một bộ hệ thống mạng càng phức tạp hơn nhiều để dễ dàng hiểu được.

Tất cả những điều trên chỉ ra xu hướng hội nhập mà Kentik gọi là “AI-Ops”. Hay Artificial Intelligence for Operations (Trí tuệ nhân tạo cho Vận hành).

Báo cáo mô tả AI-Ops như một cách tiếp cận trong quản trị mạng. Tạo đòn bẩy trong việc sử dụng những dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu thời gian thực và các thời điểm trước đó. Sau đó áp dụng AI/ML để nhận biết các khuôn mẫu dữ liệu theo dõi thu thập được và sự khác thường. Từ đó thực hiện các tự động điều chỉnh thích hợp bất cứ cách nào và khi nào.

Các chuyên gia quản trị mạng không cần lo lắng đến công việc của mình sẽ bị thay thế. AIOps có ý nghĩa hơn cho những việc nhỏ trong quản trị mạng thường ngày. Chúng được giao cho các mô hình trí tuệ nhân tạo giúp làm giảm bớt đi số lượng tickets, thông báo bảo mật và những thông báo mạng khác.

 

Sự tự động hóa đã bắt đầu

Chỉ một phần tư khảo sát vẫn còn tránh việc di chuyển lên Cloud. Cho thấy xu hướng việc áp dụng và sử dụng Cloud ngày càng tăng. Sử dụng Multi-cloud xuất hiện gần như một nửa trong khảo sát từ. Nghĩa là trong các tổ chức sử dụng các dịch vụ Cloud thì 2/3 trong đấy sử dụng Multi-Cloud.

Báo cáo cho thấy, việc sử dụng Cloud và sự quan trọng ngày một tăng. Là dấu hiệu của sự tự động hóa việc quản trị mạng đã bắt đầu thành xu hướng. Các dịch vụ Cloud, tự động đảm nhiệm một phần công việc quản trị phần cứng và dịch vụ mạng. Và thay vào đó được tính vào chi phí sử dụng hàng tháng. 

Báo cáo còn cho thấy việc áp dụng Cloud hướng đến sự tự động hóa nhiều hơn. 85% những bên được khảo sát thì ít nhất có một kiểu tự động hóa được triển khai trong hệ thống. Software Defined Networks, máy chủ ảo, và nhiều hơn nữa. Đó chỉ là một vài những công cụ trừu tượng hóa những công việc quản trị hàng ngày.

Tỷ lệ lớn nhất của sự tự động hóa phần mềm được ứng dụng trong phần cấu hình. Với 53% người phản hồi sử dụng những công cụ tự động cấu hình mạng. Thứ hai là sự tự động hóa những chính sách quản trị (40%). Ba là việc quản lý những workload (33%). Quản lý những viêc này rất đơn giản, lặp lại và ngốn thời gian. Việc hoàn hảo và thích hợp để dành cho AI thực hiện.

 

Tương lai của sự tự động hóa mạng sẽ ra sao?

Các chuyên gia mạng, được kết luận trong báo cáo, sẽ thấy công việc của họ dễ dàng hơn khi có sự cải thiện tự động hóa và những công cụ hỗ trợ từ AI. Những nhu cầu trong tương lai sẽ theo kiểu chiến lược AI-Ops toàn diện cho những công cụ, công nghệ, và best practice cho việc quản trị mạng.

Công cụ AIOps có tồn tại. Nhưng báo cáo cho thấy 56% những người phản hồi không biết sự có mặt của chúng. Các tổ chức muốn đi đầu trong xu hướng Cloud nên xem xét việc tiếp nhận nền tảng AI-Ops. Nhằm ngăn chặn những vấn đề kéo theo từ sự xuất hiện rộng rải của Big Data.