Cloud Solution Architect

Giới thiệu về Terraform

Tìm hiểu việc sử dụng Terraform trong việc xây dựng Hạ tầng, chuẩn hóa và xây dựng môi trường mới một cách nhanh chóng. Infrastructure as code (viết tắt là IaC) là cách thức xây dựng hạ tầng IT bằng cách chạy các dòng mã (code) thay vì thực hiện một cách thủ công như…

KUBERNETES OPERATORS

QUẢN LÝ ỨNG DỤNG DỄ DÀNG HƠN VỚI KUBERNETES OPERATORS TRÊN GCP MARKET PLACE Hiện tại nhu cầu tăng cao đối với nhiều doanh nghiệp trong viêc sử dụng GKE (Google Kubernetes Engine) dành cho container để quản lý các phần mềm, cung cấp nhiều tính năng hơn cho người dùng. Tuy nhiên, người quản…

KUBERNETES HELM LÀ GÌ, TẠI SAO LẠI ĐÁNG QUAN TÂM?

Kubernetes Helm giúp triển khai ứng dụng dễ dàng, chuẩn hóa, dễ dàng tái sử dụng, nâng cao hiệu suất của lập trình viên, giảm thiểu sự phức tạp của việc triển khai phần mềm, tăng cường sự sẵn sàng, và tăng tốc của việc sử dụng những ứng dụng thuần cloud. Những ứng dụng…

Sự khác biệt giữa Active Directory và LDAP

LDAP là gì? LDAP (Giao thức truy cập thư mục nhẹ) là giao thức mở và đa nền tảng được sử dụng để xác thực dịch vụ thư mục. LDAP cung cấp ngôn ngữ giao tiếp mà các ứng dụng sử dụng để giao tiếp với các máy chủ dịch vụ thư mục khác. Dịch…

Active Directory Là Gì

Active Directory (AD) là một công nghệ của Microsoft được sử dụng để quản lý máy tính và các thiết bị khác trên mạng. Đây là một tính năng chính của Windows Server, một hệ điều hành chạy cả máy chủ cục bộ và máy chủ dựa trên Internet. Công nghệ container do Docker cung…

Presto là gì

Đầu tiên chúng ta phải làm rõ rằng: Presto không phải là một dạng database Không phải bởi vì Presto hiểu SQL, đồng thời nó có những tính năng của những dạng cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn để rồi nhận định nó là một dạng cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó không thay…

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA SERVERLESS VÀ CONTAINERS?

Serverless và Container là hai trong số những chủ đề nóng nhất trong thế giới CNTT hiện nay. Đây cũng là hai công nghệ có nhiều điểm chung, về cơ bản, cả hai đều là những cách cơ bản để triển khai mã code trên các môi trường riêng biệt. 2 đối tượng này tuy…