shutterstock 1013448751 1

Nền tảng quản lý & Dịch vụ phân tích dữ liệu

Tận dụng Big Data, Phân tích dữ liệu và Machine Learning

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp xây dựng, phân tích, thống kê dữ liệu và sử dụng AI/ML bằng cách tận dụng các nền tảng và ứng dụng trên đám mây.

Hơn nữa, dữ liệu còn được trích xuất dữ liệu từ các silo và data warehouses cũ, chuyển sang các giải pháp với thời gian thực. Điều này tạo nhiều lợi thế cạnh tranh hơn cho các developer, data scientist và data analyst.

Với các mô hình áp dụng thực tiễn thành công, Renova Cloud giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tạo nền tảng – vì vậy doanh nghiệp có thể tập trung vào dữ liệu và có kế hoạch tốt hơn trong thời gian tiếp theo của mình.

DỊCH VỤ

GIÚP BẠN DỄ DÀNG VƯỢT QUA CÁC THỬ THÁCH DỮ LIỆU

CHIẾN LƯỢC CLOUD-NATIVE DATA

Thiết kế các giải pháp, nền tảng và công cụ dữ liệu gốc đám mây cũng như cách áp dụng chúng nhằm tạo ra giá trị cao nhất.

XÂY DỰNG NỀN TẢNG DỮ LIỆU

Thiết kế và xây dựng nền tảng dữ liệu trên đám mây để tận dụng tính linh hoạt và tăng lợi thế cạnh tranh hơn.

Machine Learning

Machine learning giúp doanh nghiệp khám phá tối đa dữ liệu, những góc nhìn, thông tin kinh doanh mới mà trước đây bạn chưa từng nghĩ tới.

ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU

Thúc đẩy quá trình tạo ra xu hướng kinh doanh với phân tích dữ liệu thời gian thực

img 05

NỀN TẢNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU

TẬN DỤNG TỐI ĐA NỀN TẢNG ĐÁM MÂY VÀ LỢI ÍCH TỪ DỮ LIỆU

Thúc đẩy lợi thế cạnh tranh bằng cách sử dụng tối đa dữ liệu hiện có. Định hướng chiến lược kinh doanh tốt hơn với dữ liệu phân tích theo thời gian thực.

shutterstock 1059070997
Ellipse 20 150x150 1

LIÊN HỆ

Bạn đang tìm kiếm giải pháp tối ưu hóa đám mây? Liên hệ ngay Renova Cloud, đội ngũ tư vấn luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp dịch chuyển, hiện đại hóa, và tối ưu hạ tầng.    Đăng ký theo dõi kênh tin tức