google cloud

imgpsh fullsize anim 1

MAGIC QUADRANT 2020 TỪ GARTNER CHO CLOUD INSFRASTRUCTURE VÀ PLATFORM SERVICES

Hàng năm, khách hàng và các công ty trong lĩnh vực IT đều háo hức dự đoán kết quả của Magic Quadrants. Báo cáo này do công ty tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu Gartner thực hiện. Báo cáo năm 2020 vừa mới được phát hành cho lĩnh vực “Cloud Infrastructure and Platform …

MAGIC QUADRANT 2020 TỪ GARTNER CHO CLOUD INSFRASTRUCTURE VÀ PLATFORM SERVICES Đọc thêm >>