DEVOPS TRÊN ĐÁM MÂY TỪ RENOVA CLOUD

Bài viết tiếp nối chuỗi dịch vụ của chúng tôi sẽ nói về giải pháp DevOps. Tận dụng các cách tiếp cận mới khi thị trường thay đổi, chúng tôi giúp doanh nghiệp phân phối phần mềm ở tốc độ cao và quy mô lớn hơn. Điều này liên quan đến việc hiện đại hóa phương thức làm việc và giúp các công ty chuyển sang mô hình hoạt động tinh gọn, định hướng giá trị thường được gọi là DevOps.

DevOps – Cơ hội phát triển và chuyển đổi doanh nghiệp

Với tính năng tự động hóa, các ứng dụng và cơ sở hạ tầng có thể được quản lý ở tốc độ và hiệu quả, tối đa hóa bảo mật mà không gây rủi ro và:

> Giúp bạn hiểu vị trí của mình trong xu hướng cạnh tranh mới

> Giúp bạn thiết lập mục đích rõ ràng và đưa ra các giải pháp phù hợp

> Tập trung vào việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp để đạt thành công tốt nhất – bắt đầu từ vị trí lãnh đạo

> Tự động hóa, tự động hóa và tự động hóa – để tạo không gian cho sự sáng tạo và đổi mới phát triển mạnh mẽ

> Tuân thủ quy trình và cải tiến liên tục

DevOps-as-a-Service

DevOps-as-a-Service chắc chắn mang đến cho bạn một chuỗi các phương pháp DevOps tốt nhất, được cung cấp bởi các kỹ sư DevOps giàu kinh nghiệm tại RENOVA CLOUD

> Kiểm tra & Tìm hiểu

Chúng tôi kiểm tra để hiểu cơ sở hạ tầng của bạn. Và báo cáo lại với các phát hiện, khuyến nghị và kế hoạch sắp tới.

> Chuyển tiếp

Chúng tôi tư vấn cho bạn về các bước tiếp theo và lập kế hoạch vòng lặp trong tương lai. Để giúp doanh nghiệp chuyển đổi cơ sở hạ tầng hiện tại sang bộ công cụ và quy trình CICD hiện đại. Chúng tôi thực hiện “everything-as-code” và lưu trữ trong kho Git của bạn.

> Vòng lặp & Hỗ trợ

Sau khi chuyển đổi, chúng tôi hợp tác với nhóm Development để hỗ trợ thêm quy trình và thực hiện các yêu cầu mới của bạn. Với vai trò là Kỹ sư DevOps và cung cấp SLA khi cần thiết.

Khách hàng chỉ cần tập trung vào công việc của mình, còn lại hãy để chúng tôi giúp bạn

Con đường đến với DevOps

> Cloud support

> Triển khai Pipeline

> Khắc phục sự cố

> Infrastructure as code

> DevSecOps

> Nguyên tắc

> Giám sát

Mô hình áp dụng thực tiễn

Các kỹ sư từ RENOVA CLOUD sẽ giúp áp dụng các phương pháp mới nhất trong tự động hóa DevOps. Bao gồm Docker, Kubernetes, Terraform, Cloud Formation, DevSecOps, Giám sát và các pipeline – với thực tế hệ thống doanh nghiệp của bạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết của dịch vụ DevOps