DevOps và NoOps Xu hướng nào cho ngày nay blog

DevOps và NoOps – Xu hướng nào cho ngày nay

Tại sao chúng ta cần DevOps? Những yêu cầu từ kinh doanh và công nghệ ngày càng phức tạp hơn, và dịch vụ Công nghệ thông tin cũng vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta cần xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh với ít thời gian bảo trì nhất và tự động …

DevOps và NoOps – Xu hướng nào cho ngày nay Đọc thêm >>