SAO LƯU DỮ LIỆU & PHỤC HỒI THảm họa

GÓI SAO LƯU DỮ LIỆU AWS​

Tại Renova Cloud, chúng tôi hiểu rằng việc bảo vệ dữ liệu có giá trị của bạn trong khi cân bằng chi phí có thể là một thách thức khó khăn, đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp gói Sao lưu dữ liệu AWS – một giải pháp kiến trúc sao lưu hiện đại tối ưu được thiết kế cho SMB. Đây là cách chúng tôi làm điều đó:
  • Sao lưu dữ liệu tại chỗ của bạn lên Đám mây AWS:
Tận dụng chuyên môn của Renova Cloud và sao lưu liền mạch dữ liệu tại chỗ của bạn lên đám mây AWS an toàn và có thể mở rộng. Với cơ sở hạ tầng sao lưu mạnh mẽ của chúng tôi, thông tin quan trọng của bạn vẫn được bảo vệ, có thể truy cập và luôn sẵn có.
  • Hiện đại hóa chiến lược sao lưu của bạn bằng các giải pháp AWS tiên tiến:
Nhận công nghệ sao lưu mới nhất bằng cách tận dụng các giải pháp đổi mới từ AWS. Hiện đại hóa chiến lược sao lưu của bạn, đảm bảo sao lưu dữ liệu hiệu quả và hiệu quả. Luôn đón đầu các yêu cầu bảo vệ dữ liệu ngày càng phát triển và đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh.
imgpsh fullsize anim 1 scaled e1708010272106
Group 570 1

Chuyển đổi dữ liệu & AI

Onboard in just 1 Day

Với gói Sao lưu dữ liệu của Renova Cloud, cơ sở hạ tầng tại chỗ của bạn tích hợp liền mạch với AWS. Dữ liệu của bạn được mã hóa, lưu trữ an toàn và dễ dàng truy cập.
DSCF5633 scaled

Thiết lập tài khoản AWS

Gói này thiết lập các tài nguyên cần thiết trong Tài khoản AWS của bạn ở khu vực Singapore, đảm bảo tuân thủ và hiệu suất tối ưu.

DSCF5685 scaled e1708011441279

Chính sách và vai trò IAM dành cho AWS Storage Gateway ​

Chính sách và vai trò IAM được tạo cho AWS Storage Gateway, cho phép truyền dữ liệu an toàn giữa môi trường tại chỗ của bạn và AWS.

DSCF5734 scaled

Bộ chứa S3 để sao lưu dữ liệu

Bộ chứa S3 chuyên dụng được cung cấp để lưu trữ an toàn dữ liệu sao lưu của bạn trên đám mây.

DSCF5694 scaled

CỔNG TỆP S3

Cổng tệp S3 lưu trữ và truy cập các đối tượng trong Amazon S3 từ dữ liệu tệp NFS hoặc SMB bằng tính năng bắt cục bộ.

imgpsh fullsize anim 2 1 scaled

CHIA SẺ TẬP TIN NFS CHO VM GATEWAY LƯU TRỮ​

Chia sẻ tệp NFS được tạo để thiết lập máy chủ tệp NFS trong VM Cổng lưu trữ, đơn giản hóa việc quản lý và chia sẻ tệp.

BẮT ĐẦU TRONG 3 BƯỚC​

1. Xác định dữ liệu của bạn: Xác định dữ liệu bạn muốn bảo mật bằng AWS Backup.

2. Nhận đề xuất phù hợp: Liên hệ với chúng tôi để có đề xuất và kế hoạch được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu của bạn.

3. Di chuyển miễn phí: Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn di chuyển dữ liệu của bạn sang AWS Backup mà không mất thêm phí.

SAO LƯU DỮ LIỆU & PHỤC HỒI THẢM HỌA

LỢI ÍCH

Lưu trữ ngoại vi hiệu quả về chi phí

Bằng cách tận dụng AWS, giải pháp của chúng tôi cung cấp giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí cho việc lưu trữ dữ liệu bên ngoài cơ sở. Bạn chỉ trả tiền cho dung lượng lưu trữ bạn sử dụng và dữ liệu được ghi vào bộ lưu trữ AWS bằng cổng của bạn, loại bỏ nhu cầu về cơ sở hạ tầng tại chỗ tốn kém.

Tích hợp liền mạch

Giải pháp của chúng tôi tích hợp liền mạch với nhiều khung khác nhau, đảm bảo khả năng tương thích với cơ sở hạ tầng hiện có của bạn, cho dù tại chỗ, kết hợp hay trên nền tảng đám mây.

Khả năng triển khai và mở rộng nhanh chóng

Với Renova Cloud, bạn có thể nhanh chóng triển khai cơ sở hạ tầng dự phòng của mình trong vòng một ngày. Giải pháp của chúng tôi dễ dàng mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng của bạn, đảm bảo gián đoạn ở mức tối thiểu.

Nền tảng cho các dịch vụ tương lai

Việc lưu trữ dữ liệu sao lưu của bạn trên AWS sẽ tạo nền tảng cho các dịch vụ trong tương lai như phân tích Dữ liệu lớn và AI. Khai thác tiềm năng dữ liệu của bạn để hiểu rõ hơn, đổi mới và đưa ra quyết định sáng suốt. ​

SAO LƯU DỮ LIỆU & PHỤC HỒI THẢM HỌA

LƯU TRỮ NHIỀU HƠN, TRẢ ÍT HƠN!​

Tận dụng các ưu đãi đặc biệt của chúng tôi và bắt đầu với Gói sao lưu dữ liệu đám mây Renova với giá khởi điểm chỉ 32 USD/tháng cho mỗi 1TB dữ liệu, cộng thêm 200GB dữ liệu mới được tải lên AWS Storage Gateway hàng tháng.
ellipse blue small
img 05
dot blue large

LIÊN HỆ

Bạn đang tìm cách tận dụng tối đa đám mây của mình? Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi về những thách thức về di cư, hiện đại hóa, phát triển và kỹ năng của bạn.