Generic Blog2 1440x800

5 ĐIỀU DOANH NGHIỆP NÊN BIẾT KHI CÂN NHẮC DỊCH CHUYỂN LÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Khi Amazon Web Service (AWS) chính thức được phát hành vào năm 2006, nó đã mang đến một bước đột phá cho các Developer – những người luôn tìm kiếm giải pháp mới để quy trình phát hành phần mềm được nhanh chóng và ít phụ thuộc hơn. Bằng cách cung cấp cơ sở hạ …

5 ĐIỀU DOANH NGHIỆP NÊN BIẾT KHI CÂN NHẮC DỊCH CHUYỂN LÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY Đọc thêm >>