DevOps pipeline

DEVOPS PIPELINE CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ blog

DEVOPS PIPELINE – CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Hiện nay, phần mềm có tác động đến hầu hết mọi khía cạnh trong hoạt động sống của chúng ta. Ứng dụng để học tập, kết bạn, giao thương, giải trí và nhiều thứ khác nữa. Điều này đã vô tình thúc đẩy mô hình DevOps pipeline ra đời. Đây là môi trường phát triển …

DEVOPS PIPELINE – CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Đọc thêm >>