NỀN TẢNG & DỊCH VỤ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Tiếp nối chuỗi dịch vụ từ Renova Cloud là bài viết về cách khai thác sức mạnh dữ liệu, nền tảng quản lý dữ liệu đám mây, để giúp doanh nghiệp xây dựng big data, phân tích dữ liệu, AI và machine learning Về Renova Cloud Renova Cloud chuyên cung cấp các giải pháp giúp…

KHOA HỌC MÁY TÍNH VỚI ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Khoa học máy tính đã có một bước tiến lớn so với các mainframe (máy tính lớn) của những năm 1960. Vậy lĩnh vực này sẽ tiếp tục phát triển như thế nào? Có bốn xu hướng mới nổi đã được thảo luận tại hội nghị Practice and Experience in Advanced Research Computing (PEARC) gần…

QUẢN TRỊ MẠNG – MỘT TIẾN TRÌNH TỰ ĐỘNG

Theo xu hướng ngày càng phức tạp của các hệ thống mạng và việc áp dụng công nghệ multi-cloud đang lớn dần là một phần lý do mà các chuyên gia IT nhận thấy tự động hóa sẽ gắn liền với tương lai, theo báo cáo Kentik. Kentik chỉ ra rằng Quản trị Mạng dần…