NHỮNG THÔNG TIN NỔI BẬT TỪ AWS THÁNG 5 NĂM 2020 blog

NHỮNG THÔNG TIN NỔI BẬT TỪ AWS THÁNG 5 – 2020

Hội nghị AWS Summit Online trong tháng này đã cho chúng ta một cái nhìn nhanh về những gì có thể xảy ra trong tương lai gần. Hội nghị tập trung vào trí tuệ nhân tạo, machine learning, phân tích dữ liệu, migration, và bảo mật. Trong nhiều bài thuyết trình, các diễn giả đều …

NHỮNG THÔNG TIN NỔI BẬT TỪ AWS THÁNG 5 – 2020 Đọc thêm >>