CUỘC CHIẾN GIỮA NHỮNG ĐÁM MÂY blog

CUỘC CHIẾN GIỮA NHỮNG ĐÁM MÂY

Năm 2020 bắt đầu với một tiếng nổ vang cho bốn đại gia công nghệ điện toán đám mây. Với việc FTC đang điều tra AWS về các hành vi chống cạnh tranh. Microsoft đã giành được hợp đồng JEDI. Alibaba đang tìm cách mở rộng và Google đã nhắm mục tiêu vượt qua các …

CUỘC CHIẾN GIỮA NHỮNG ĐÁM MÂY Đọc thêm >>