VIỆT NAM – KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

2021 là năm được dự báo sẽ bùng nổ về chuyển đổi số, và có các chuyển biến tích cực trong việc cải thiện trải nghiệm khách hàng, nâng cao năng suất thông qua tự động hoá, và các nền tảng mới.

Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ đã nêu rõ, một trong những lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hàng ngày tới người dân, cần ưu tiên chuyển đổi số trước tiên. Đó là ngành tài chính – ngân hàng.

Mục tiêu đến 2025

– Ít nhất 50% các nghiệp vụ ngân hàng cho phép khách hàng có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số.

– Ít nhất 70% số lượng giao dịch của khách hàng được thực hiện thông qua các kênh số (kênh tiếp xúc giữa khách hàng với ngân hàng có kết nối mạng internet).

– Ít nhất 50% quyết định giải ngân, cho vay của ngân hàng thương mại, công ty tài chính đối với các khoản vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân được thực hiện theo hướng số hóa, tự động.

– Ít nhất 70% hồ sơ công việc tại tổ chức tín dụng được xử lý và lưu trữ trên môi trường số (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Nhân rộng mô hình Ngân Hàng Số

Phát triển kỹ thuật số là một giải pháp đột phá giúp thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nhanh hơn, giảm chi phí nhưng vẫn nâng cao hiệu quả.

Vậy để phát triển các mô hình ngân hàng số, chúng ta cần:

– Nghiên cứu, xây dựng, triển khai các mô hình chi nhánh cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch tự động, tự phục vụ (self-service) trên cơ sở ứng dụng công nghệ số.

– Thúc đẩy nghiên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (A.I) và các công nghệ số trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: phân tích, dự đoán nhu cầu, tối ưu hóa hành trình, trải nghiệm khách hàng; phát hiện gian lận, lưu trữ thông tin, phân tích dữ liệu; tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, tiết giảm chi phí và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tức thời cho khách hàng thông qua trợ lý ảo, robot.

– Nghiên cứu áp dụng giải pháp chấm điểm tín dụng với kho dữ liệu khách hàng, dữ liệu mở, dữ liệu bên thứ ba và mô hình chấm điểm đáng tin cậy để hỗ trợ, tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay bằng phương thức điện tử.

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, Việt Nam cần tập trung vào:

– Nghiên cứu, rà soát các quy định để cho phép ứng dụng các công nghệ số (như điện toán đám mây, dữ liệu lớn,  trí tuệ nhân tạo, machine learning,…) trong hoạt động ngân hàng.

– Xây dựng và làm chủ công nghệ điện toán đám mây (Cloud) với các mô hình triển khai (public cloud, private cloud, hybrid cloud) và các loại hình dịch vụ được cung cấp bởi các hãng đám mây khác.