Trí Tuệ Nhân Tạo Trong G-Suite Hỗ Trợ Công Việc Hiệu Quả Hơn

Quản lý Email, định dạng tài liệu, tạo báo cáo,… Những việc này chỉ là vài trường hợp tiêu ngốn thời gian có thể ảnh hưởng đến độ hiệu quả của bạn trong công việc. Tại Google, đây được xem như là “chi phí”- thời gian bỏ ra thực hiện những công việc không hỗ trợ cho chất lượng chung của doanh nghiệp, và thực tế tiêu tốn thời gian vào những hành động vô bổ này đang diễn ra rất nhiều.

Theo một nghiên cứu của Google năm 2015, một nhân viên bình thường chỉ dành ra 5% thời gian của họ để thực sự sáng tạo ra một ý tưởng lớn. Thời gian còn lại bị dính vào những việc như định dạng, theo dõi, phân tích và những công việc không cần thiết khác. Đó là lý do mà Trí tuệ Nhân tạo có thể hỗ trợ.

Thuật toán Trí tuệ nhân tạo quan sát những ví dụ và tạo ra những dự đoán dựa trên dữ những dữ liệu đó. Trong G Suite, mô hình trí tuệ nhân giúp cho ngày làm việc của bạn hiệu quả hơn bằng cách đảm nhận những công việc nhỏ như sắp xếp cuộc hẹn, hay bằng cách dự đoán những thông tin bạn có thể cần và gợi ý cho bạn như việc tìm kiếm trên drive bằng cách gõ từ khoá.

churning at work gsuite

Loại bỏ spam trong Gmail sử dụng trí tuệ nhân tạo

Một trong những trường hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo sớm nhất trong G Suite là ứng dụng cho Gmail. Trước đây, Gmail sử dụng cơ chế rule-based, nghĩa là anti-spam team sẽ khởi tạo tay những rule mới để khớp với từng mẫu thư spam. Qua một thập kỷ sử dụng quy trình này, chúng tôi cải thiện việc phát hiện spam với độ chính xác lên đến 99 phần trăm

Bắt đầu từ 2014, nhóm chúng tôi phát triển cơ chế rule-based tự khởi tạo rule sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo, đưa việc phát hiện spam lên một bước xa hơn. Bây giờ, chúng tôi dùng TensorFlow và các kiểu trí tuệ nhân tạo khác để tiếp tục khởi tạo lại những “bộ lọc spam,” từ đó giúp cho hệ thống có thể dự đoán những email nào có khả năng cao là rác. Trí tuệ nhân tạo tìm ra những khuôn mẫu và linh hoạt thay đổi nhanh hơn những hệ thống bằng tay trước đó – nó là một phần lớn trong lý do tại sao hơn 1 tỷ người dùng Gmail tránh khỏi spam trong tài khoản của họ.

 

Trí tuệ nhân tạo trong những ứng dụng G Suite phổ biến thường ngày

Mục tiêu của G Suite là giúp cho những đội nhóm có thể hoàn thành nhiều hơn với những ứng dụng thông minh của nó, không quan trọng họ đang ở đâu trên thế giới. Và khả năng là bạn đã thấy được trí tuệ nhân tạo tích hợp vào công việc hằng ngày của bạn chỉ để làm việc đó. 

Smart Reply, lấy ví dụ, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra ba kiểu phản hồi thông thường cho một email. Nếu bạn thấy mình đang rất bận và cần một cách nhanh nhất để phản hồi những email chưa đọc này, hãy để Smart Reply làm việc đó cho bạn. 

 

gsuite chat

Explore trong Docs, Slides và Sheets sử dụng trí tuệ nhân tạo để loại bỏ khoảng thời gian dùng cho những công việc nhỏ lẻ, như các bước tìm kiếm tài liệu và thông tin trên web, định dạng hóa slides thuyết trình hay thực hiện tính toán trong spreadsheet.

gsuite app

 

Quick Access trong Drive dự đoán và gợi ý tài liệu bạn có thể cần trong Drive. Sử dụng trí tuệ nhân tạo, Quick Access có thể dự đoán tài liệu dựa trên người mà bạn chia sẻ tài liệu cùng thường xuyên, khi có những buổi hẹn liên quan trong Calendar của bạn hoặc nếu bạn có xu hướng dùng những tài liệu này vào một khoảng thời gian trong ngày. 

gsuite laptop

 

Source: https://www.blog.google/products/g-suite/how-machine-learning-g-suite-makes-people-more-productive/