KHOA HỌC MÁY TÍNH VỚI ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY blog

KHOA HỌC MÁY TÍNH VỚI ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Khoa học máy tính đã có một bước tiến lớn so với các mainframe (máy tính lớn) của những năm 1960. Vậy lĩnh vực này sẽ tiếp tục phát triển như thế nào? Có bốn xu hướng mới nổi đã được thảo luận tại hội nghị Practice and Experience in Advanced Research Computing (PEARC) gần …

KHOA HỌC MÁY TÍNH VỚI ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY Đọc thêm >>