QUẢN TRỊ MẠNG – MỘT TIẾN TRÌNH TỰ ĐỘNG

Theo xu hướng ngày càng phức tạp của các hệ thống mạng và việc áp dụng công nghệ multi-cloud đang lớn dần là một phần lý do mà các chuyên gia IT nhận thấy tự động hóa sẽ gắn liền với tương lai, theo báo cáo Kentik. Kentik chỉ ra rằng Quản trị Mạng dần…