firmbee com jrh5lAq mIs unsplash

VIỆT NAM – KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

2021 là năm được dự báo sẽ bùng nổ về chuyển đổi số, và có các chuyển biến tích cực trong việc cải thiện trải nghiệm khách hàng, nâng cao năng suất thông qua tự động hoá, và các nền tảng mới. Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến …

VIỆT NAM – KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 Đọc thêm >>