EC2

5 VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VỀ CHI PHÍ TRÊN TÀI NGUYÊN AMAZON EC2

5 VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VỀ CHI PHÍ TRÊN TÀI NGUYÊN AMAZON EC2

 5 vấn đề phổ biến về chi phí EC2 Quản lý chi phí trên tài nguyên AWS EC2 là thách thức đầu tiên người dùng thường gặp phải khi họ bắt đầu sử dụng điện toán đám mây. Thật không may, không có một giải pháp nào phù hợp cho tất cả các trường hợp …

5 VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VỀ CHI PHÍ TRÊN TÀI NGUYÊN AMAZON EC2 Đọc thêm >>

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KUBERNETES TRÊN PUBLIC CLOUD VÀ ON-PREMISE

Được thúc đẩy bởi các định luật vật lý, kinh tế và đất đai, tương lai của điện toán doanh nghiệp sẽ hướng tới kỷ nguyên nhiều nhà cung cấp cloud, được dự đoán bởi Giám đốc điều hành VMware Pat Gelsinger Khi các doanh nghiệp tăng cường áp dụng cloud, chúng tôi đang thấy …

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KUBERNETES TRÊN PUBLIC CLOUD VÀ ON-PREMISE Đọc thêm >>

Tìm hiểu về công suất vượt mức của Amazon EC2 Spot so với Azure. Ưu tiên VM của Google so với máy chủ tạm thời của IBM

Các trường hợp tại chỗ đang chuyển đổi cách mọi người sử dụng dịch vụ đám mây công cộng. Các phiên bản tại chỗ là các phiên bản tồn tại ngắn được cung cấp bởi các nhà cung cấp đám mây với chi phí rất thấp so với các phiên bản theo yêu cầu hoặc …

Tìm hiểu về công suất vượt mức của Amazon EC2 Spot so với Azure. Ưu tiên VM của Google so với máy chủ tạm thời của IBM Đọc thêm >>