Nên chọn AWS Savings Plan hay Reserved Instance khi nhu cầu tăng đột biến?

AWS cung cấp một số dịch vụ tiết kiệm trên cơ sở hạ tầng. Chẳng hạn như Savings Plans, EC2 Savings Plans, và Reserved Instances cho EC2, RDS, ElastiCache, và ElasticSearch.

Điều khó khăn là chúng thường được gọi bằng cái tên khá tương tự nhau nên dễ gây nhầm lẫn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem các dịch này là gì và lựa chọn nào sẽ phù hợp cho bạn.

AWS Savings Plan là gì?

Savings Plan là cam kết mức sử dụng nhất định cho các dịch vụ tính theo giờ để đổi lấy chiết khấu.

Khi một Savings Plan được chọn mua, AWS sẽ áp dụng chiết khấu đó cho các máy tính được sử dụng nhiều nhất trong tài khoản đó hoặc các dịch vụ con của nó.

EC2 Instance Savings Plan là gì?

EC2 Instance Savings Plan được định giá tương tự với mức chiết khấu cao hơn khi cam kết sử dụng các dòng phiên bản riêng trong khu vực.

Nếu bạn đang sử dụng một số dòng phiên bản riêng này, thì khi bạn lựa chọn mua Instance Savings Plan. Chỉ có các dòng phiên bản riêng đó được hưởng ưu đãi về giá, các phiên bản khác trong tài khoản sẽ giữ nguyên.

Reserved Instance là gì?

Reserved Instance yêu cầu bạn phải cam kết sử dụng một kiểu phiên bản cố định trong vòng từ 1 đến 3 năm để hưởng các ưu đãi về giá.

Với cam kết này, bạn được hưởng chiết khấu cao hơn và không phải cam kết mỗi giờ. Tài khoản con cũng có thể sử dụng bất kỳ như trong tài khoản tổ chức đã cam kết.

Vậy cái nào tốt hơn?

Điều đó còn phụ thuộc vào mức độ bạn muốn quản lý nó.

Nếu bạn không muốn phải quản lý và bạn có lưu lượng truy cập khá ổn định. Bạn có thể tận dụng Compute Savings Plan. Bạn có thể tiết kiệm lên đến 66%, bao gồm luôn các EC2 cũng như Lambda và Fargate. Đây thực sự là giải pháp tiết kiệm dịch vụ được quản lý của AWS.

Nhưng nếu lưu lượng truy cập của bạn không ổn định thì sao?

Nếu bạn đã biết rõ mình sẽ sử dụng loại EC2 nào. Thì các hãy chọn Reserved Instances . Tùy thuộc vào mức độ cam kết, bạn có thể được giảm giá đến 60% .

Nó cũng tương tự cho EC2 Instance Savings Plans. Bạn cần biết mình đang sử dụng loại nào. Sau đó, AWS sẽ tự động chỉ định chiết khấu theo nhu cầu sử dụng trong khi tính phí mỗi giờ.

Nếu loại EC2 không đáp ứng cam kết hàng giờ đó, thì số tiền đó sẽ bị lãng phí. Về cơ bản, bạn mất tính linh hoạt của Compute Savings Plan, cũng như Reserved Instances. Trừ khi bạn đang tự động tính toán một loại phiên bản cụ thể với mức chi tiêu cơ bản, thì bạn đã đang hưởng chiết khấu rồi mà bạn không nhận ra.

Tuy nhiên, phải làm gì khi nhu cầu tăng đột biến!

Hãy kết hợp cả hai.

Bạn không phải là pháp sư để có thể lường hết trước được mọi việc. Bạn có thể sử dụng Savings Plan để quyết định chi tiêu cơ bản của mình. Phân tích giúp bạn biết dịch vụ nào đang tăng đột biến cũng như các loại phiên bản đang sử dụng. Sử dụng RI cho các dịch vụ tăng đột biến đó và để các Savings Plan lo phần còn lại.

Điểm mấu chốt là các Savings Plan cam kết cho bạn mỗi giờ và các Reserved Instances thì không. Hãy nhớ điều này và lập chiến lược từ đây.

Vậy còn Tự động tối ưu hóa đám mây 

Tự động hóa là một vũ khí tuyệt trên mây dành cho bạn, bạn có thể tiết kiệm đến 60% chi phí. Đừng bỏ lỡ giải pháp của chúng tôi www.renovisor.io – để tiết kiệm chi phí ngay lập tức.