GIẢM GIÁ TÀI NGUYÊN EC2 CHO GÓI SAVING PLANS VÀ STANDARD RESERVED INSTANCE blog

GIẢM GIÁ TÀI NGUYÊN EC2

Một tin vui đến từ hãng Amazon là sẽ giảm giá tài nguyên Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) lên đến 18%. Hiện tại, các thay đổi về giá đã bắt đầu có hiệu lực. Do đó các khách hàng mới đăng ký sử dụng gói Standard Reserved Instances hoặc EC2 Instance Saving Plans có thể …

GIẢM GIÁ TÀI NGUYÊN EC2 Đọc thêm >>