Gói tiết kiệm với Dịch vụ Compute AWS

LỢI ÍCH DỊCH VỤ COMPUTE EC2

Dịch vụ Compute AWS điển hình là EC2 Reserved Instances (RI) mang lại nhiều lợi ích to lớn. Nhiều người đã tiết kiệm hàng tỷ đô nhờ dịch vụ này. Với việc cam kết sử dụng một loại instance riêng và hệ thống vận hành trên AWS.

AWS cải tiến mô hình RI để giúp dễ dàng tận dụng ưu đãi:

  • Lợi ích khu vực: tăng khả năng áp dụng RI trên tất cả availability zone trong khu vực.
  • Chuyển đổi: cải tiến này cho phép thay đổi hệ điều hành hoặc loại instance bất cứ lúc nào.
  • Tính linh hoạt của Instance size: cho phép RI trong khu vực áp dụng bất kỳ instance size trong một instance family cụ thể.

Mô hình hiện nay cho bạn mức ưu đãi lên tới 72% nhưng phải phối hợp và trao đổi RI. Để đảm bảo rằng bạn có sự kết hợp tối ưu khi thay đổi cách sử dụng theo thời gian.

 

GÓI TIẾT KIỆM MỚI

Mô hình giảm giá mới và linh hoạt cung cấp cho bạn mức chiết khấu tương tự như Reserved Instances. Yêu cầu cam kết sử dụng một lượng cụ thể ($/giờ) trong giai đoạn một hoặc ba năm. Mỗi loại compute đều có giá on-demand và giá Gói tiết kiệm (thấp hơn). Sau khi cam kết lượng sử dụng cụ thể mỗi giờ, mức sử dụng đó sẽ được tính trong Gói tiết kiệm và xài dư sẽ tính theo giá on-demand.

Nếu có Reserved Instance, Gói tiết kiệm áp dụng cho mọi trường hợp sử dụng theo yêu cầu (không được RIs chi trả). AWS sẽ tiếp tục bán RI, tuy nhiên Gói tiết kiệm linh hoạt hơn. Có hai Gói tiết kiệm có sẵn:

  • Compute Savings Plans: cung cấp sự linh hoạt nhất và giúp giảm chi phí tới 66% (giống RI chuyển đổi). Các gói sẽ tự động được áp dụng cho bất kỳ instance EC2 nào, instance family, hệ điều hành nào. Bao gồm cả phần của EMR, ECS hoặc EKS cluster hoặc Fargate đưa ra. Ví dụ: bạn có thể chuyển instannce C4 sang C5, chuyển khối lượng công việc từ Dublin sang Luân Đôn. Hoặc di chuyển từ EC2 sang Fargate và hưởng lợi từ giá Gói tiết kiệm.
  • EC2 Instance Saving Plans: áp dụng cho instance family cụ thể trong một khu vực và cung cấp mức chiết khấu lớn nhất (lên tới 72%, giống như các RIs tiêu chuẩn). Giống như với RIs, gói tiết kiệm của bạn bao gồm việc sử dụng các kích thước khác nhau của cùng một loại instance (chẳng hạn như c5.4xlarge hoặc c5.large) trong toàn khu vực. Thậm chí có thể chuyển từ Windows sang Linux trong khi tiếp tục hưởng ưu đãi mà không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với gói tiết kiệm của mình.

 

HƯỚNG DẪN MUA GÓI TIẾT KIỆM

AWS Cost Explorer sẽ giúp chọn Gói tiết kiệm và hướng dẫn trong quá trình mua. Nếu mức sử dụng EC2 thấp, nên sử dụng tài khoản thử. Ví dụ sau đây sẽ hướng dẫn cách sử dụng. Đầu tiên mở AWS Cost Explorer, trong Savings Plans nhấp vào Recommendations

Savings

Chọn Recommendation options và xem xét các đề xuất:

Picture2 1

 

Cost Explorer khuyên nghị nên mua 2,40 đô la cam kết của Gói tiết kiệm từng giờ. Các dự án này sẽ tiết kiệm đến 40% (gần 1200 đô la) mỗi tháng so với on-demand. Đề xuất này tính đến việc sử dụng tăng đột biến và đề xuất mức sử dụng đảm bảo trạng thái ổn định. Trong trường hợp này, mức sử dụng thay đổi trung bình lên tới 0,04 đô la mỗi giờ nên khuyến nghị sử dụng on-demand.

 

Gói tiết kiệm được đề xuất ở cuối trang. Chọn những gói muốn mua và thêm vào giỏ hàng của mình:

 

Picture3 1

 

Khi hoàn thành, nhấp vào View cart, xem lại giao dịch của mình và nhấp vào Submit order để hoàn tất

Picture4

Gói tiết kiệm trở nên active ngay lập tức. Có thể sử dụng Cost Explorer’s Performance & Coverage để xem xét khoản tiết kiệm thực tế của mình và xác minh rằng mình sở hữu đủ Gói tiết kiệm để cung cấp số tiền bảo hiểm mong muốn.

 

GÓI TIÊT KIỆM ĐÃ SẴN SÀNG

Như bạn có thể thấy, Gói tiết kiệm rất dễ sử dụng! Truy cập công suất tính toán với mức chiết khấu lên tới 72%. Đồng thời có được sự linh hoạt để thay đổi các dịch vụ tính toán, loại instance, hệ điều hành, khu vực,….

Gói tiết kiệm có sẵn ở tất cả các khu vực AWS bên ngoài Trung Quốc. Hãy trải nghiệm các ưu đãi ngay từ hôm nay!