Reserved instances và savings plans aws cùng Renova Cloud

RESERVED INSTANCES VÀ SAVING PLANS AWS (Phần 2)

Spotinst ECO – Quản lý tự chủ Reserved Instances và Saving Plans AWS Doanh nghiệp luôn hướng đến việc tối ưu hóa chi phí điện toán đám mây của khách hàng. Spotinst nhận thấy những thách thức trong việc duy trì và quản lý Reserved Instances. Vì vậy đã đưa ra giải pháp Spotinst ECO.…

Reserved instances và savings plans aws cùng Renova Cloud

RESERVED INSTANCES VÀ SAVINGS PLANS AWS (Phần 1)

Giới thiệu AWS Reserved Instances (RI) và Savings Plans (Gói tiết kiệm) là các mô hình giảm giá cho EC2, RDS và các dịch vụ AWS khác. Nguyên lý rất đơn giản. Chỉ cần cam kết giá trị sử dụng tối thiểu. Người dùng sẽ tận hưởng ưu đãi tới 75% các dịch vụ đám…