Big Query là gì?

  Nguyên gốc Big Query là công cụ nội bộ của Google dùng để truy vấn một khối lượng dữ liệu khổng lồ.   Bên trong Big Query là cơ chế truy vận Dremel. Nguyên tắc hoạt động của Dremel là Cây thực thi, nó sẽ đọc dữ liệu từ hệ thống  file phân tán…

ý -nghĩa -của -CI/CD

Ý nghĩa của CI/CD mà chúng ta nên biết

A team that can’t ship, can’t learn Có hai câu hỏi cần làm rõ khi xem xét quy trình làm phần mềm: –      Liệu phần mềm có thể xuất bản?, và –      Chúng ta có nên xuất bản chưa? Câu hỏi đầu tiên liên quan đến việc ra quyết định. Liệu có thực sự ý…

API Security

5 đối sách để bảo mật API

Đối với các website ngày nay, các dữ liệu khổng lồ được truy cập thông qua API. Trên thực tế, các chương trình web.com hiện có hơn 10.000 API được công khai. Vai trò nền tảng mà các API hiện đang được sử dụng trong cơ sở hạ tầng hiện nay, việc bảo mật cho…