big data apache pig hadoop 610

Phân tích dữ liệu lớn với Apache Pig trên AWS Elastic MapReduce

Bạn gặp khó khăn khi cấu hình Hadoop Cluster dưới on-premise để xử lý dữ liệu lớn? Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu cách có thể giúp bạn tối ưu hóa gấp 10x thời gian đó. 1. Giới thiệu về Apache Pig: Pig là một dự án nghiên cứu được bắt đầu bởi …

Phân tích dữ liệu lớn với Apache Pig trên AWS Elastic MapReduce Đọc thêm >>