RDS

RI vss SP 610

Nên chọn AWS Savings Plan hay Reserved Instance khi nhu cầu tăng đột biến?

AWS cung cấp một số dịch vụ tiết kiệm trên cơ sở hạ tầng. Chẳng hạn như Savings Plans, EC2 Savings Plans, và Reserved Instances cho EC2, RDS, ElastiCache, và ElasticSearch. Điều khó khăn là chúng thường được gọi bằng cái tên khá tương tự nhau nên dễ gây nhầm lẫn. Hãy cùng chúng tôi …

Nên chọn AWS Savings Plan hay Reserved Instance khi nhu cầu tăng đột biến? Đọc thêm >>