#container

anthos blog

Dịch vụ Google Cloud – Anthos nay đã mở rộng hỗ trợ trên AWS

Anthos nay đã mở rộng hỗ trợ trên AWS Một năm trước, tại hội nghị Cloud Next, Google đã chính thức công bố ra mắt nền tảng hiện đại hóa ứng dụng đa đám mây Anthos. Anthos cho phép các doanh nghiệp di chuyển các ứng dụng mà không phải viết lại ứng dụng cơ bản bằng cách đóng gói …

Dịch vụ Google Cloud – Anthos nay đã mở rộng hỗ trợ trên AWS Đọc thêm >>

blueprint company concept 7366

Stateful VS. Stateless (Có trạng thái & Không có trạng thái) – Tổng quan

Sự khác biệt chính giữa các ứng dụng stateful và stateless là các ứng dụng không có trạng thái không “lưu trữ” dữ liệu trong khi các ứng dụng có trạng thái yêu cầu lưu trữ dự phòng. Các ứng dụng stateful như cơ sở dữ liệu Cassandra, MongoDB và mySQL đều yêu cầu một …

Stateful VS. Stateless (Có trạng thái & Không có trạng thái) – Tổng quan Đọc thêm >>

Các kỹ sư phần mềm không cần phải giải quyết việc phân bổ cơ sở hạ tầng, công suất hoặc tối ưu hóa trên cơ sở hạ tầng. Còn đối với DevOps, họ chỉ cần quản lý đủ các work node để các pod được phân bổ.

ĐÀO SÂU HƠN VỀ K8S

Kubernetes (hay còn gọi là K8s), đã tồn tại trong 5 năm qua, hứa hẹn sẽ giải phóng người dùng khỏi rắc rối cơ sở hạ tầng. Các kỹ sư phần mềm không cần phải giải quyết việc phân bổ cơ sở hạ tầng, công suất hoặc tối ưu hóa trên cơ sở hạ tầng. …

ĐÀO SÂU HƠN VỀ K8S Đọc thêm >>