k8s

Các kỹ sư phần mềm không cần phải giải quyết việc phân bổ cơ sở hạ tầng, công suất hoặc tối ưu hóa trên cơ sở hạ tầng. Còn đối với DevOps, họ chỉ cần quản lý đủ các work node để các pod được phân bổ.

ĐÀO SÂU HƠN VỀ K8S

Kubernetes (hay còn gọi là K8s), đã tồn tại trong 5 năm qua, hứa hẹn sẽ giải phóng người dùng khỏi rắc rối cơ sở hạ tầng. Các kỹ sư phần mềm không cần phải giải quyết việc phân bổ cơ sở hạ tầng, công suất hoặc tối ưu hóa trên cơ sở hạ tầng. …

ĐÀO SÂU HƠN VỀ K8S Đọc thêm >>

kubernetes article

TINDER, REDDIT, AIRBNB, PINTEREST DỊCH CHUYỂN LÊN KUBERNETES

Việc áp dụng Kubernetes được nhân rộng bởi một số công ty hàng đầu đã tích hợp công nghệ này vào dịch vụ của họ. Việc áp dụng Docker cũng đang phát triển nhanh chóng với nhiều công ty ứng dụng nó vào sản phẩm của họ. Sử dụng một nền tảng điều phối để …

TINDER, REDDIT, AIRBNB, PINTEREST DỊCH CHUYỂN LÊN KUBERNETES Đọc thêm >>