Microservices-1

CI / CD cho kiến trúc microservice

kỳ phát hành nhanh hơn là một trong những lợi thế chính của kiến trúc microservice. Nhưng nếu không có quy trình CI / CD tốt, bạn sẽ không đạt được sự linh hoạt mà microservice hứa hẹn. Bài viết này mô tả các thách thức và đề xuất một số cách tiếp cận các…

Containers

Containers là một tiêu chuẩn mới

Theo  như tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDC) có hơn 85% các tổ chức trên thế giới đã và đang sử dụng Container trong một số môi trường của họ và hơn 40% đang sử dụng Container trong sản xuất. Tỷ lệ chấp nhận là rất lớn và tiếp tục tăng nhanh. Với sự…

Containers

The end of VMs, The rise of Serverless Containers

Containers are the new standard Containers have become the standard output of the development process. They are mostly used in a micro-services architecture, as small functional building blocks. According to the IDC over 85% of organizations in the world are already using Containers in some of their environments and over 40% are using Containers in…

API Security

5 Best Practices dành cho bảo mật API

Đối với các website ngày nay, các dữ liệu khổng lồ được truy cập thông qua API. Trên thực tế, các chương trình web.com hiện có hơn 10.000 API được công khai. Vai trò nền tảng mà các API hiện đang được sử dụng trong cơ sở hạ tầng hiện nay, việc bảo mật cho…

headbanner_emailmarketing

Newsletter

 

 

Chúng tôi đang phát hành tin tức mới, vui lòng kiểm tra và cùng theo dõi nhé!

Một trong số 10.000 thành viên của cộng đồng Renova Cloud luôn cập nhật những tin tức công nghệ mới nhất, tại đây:

http://www.anpasia.com/newsletterweb/4946584570414A5F43794143/42475C4574434A5E417643415843