NHỮNG LƯU Ý VỀ AWS SHARED RESPONSIBILITY MODEL

Shared Responsibility Model là một trong những khía cạnh quan trọng nhất người dùng cần nắm bắt trong việc bảo mật đám mây. Kiến thức về mô hình này cho phép các tổ chức vận hành đúng tài nguyên. Cài đặt quyền kiểm soát và hiển thị khi dịch chuyển lên mây. Mặc dù mô…

THÔNG TIN NỔI BẬT TỪ AWS 10-2020

Hãy cùng Renova điểm lại một số thông tin nổi bật từ AWS trong tháng 10 này. AWS Outposts tiếp tục được bổ sung dịch vụ mới. Một số cải tiến cho Amazon Rekognition. Và cuối cùng là cải thiện giao diện người dùng AWS Architecture Center. AWS Outposts thêm Amazon S3 và Amazon ElastiCache…

Triển khai Container trên AWS

Làm thế nào tận dụng các giải pháp để triển khai container thành công trên AWS. Cho đến năm 2023, 70% doanh nghiệp sẽ sử dụng ba ứng dụng container trở lên trong sản xuất. Mô hình Containers, Kubernetes và microservices là ba trong số những xu hướng hàng đầu giúp đổi mới hệ thống…

LỰA CHỌN NÀO CHO SERVERLESS

Thật khó để đưa ra lựa chọn phù hợp khi có rất nhiều dịch vụ serverless có sẵn trên thị trường. Việc so sánh và quyết định lựa chọn hãng nào là cả một thách thức lớn, vì mỗi nền tảng serverless đều có các đặc điểm hoạt động riêng. Trong bài viết này, ba…