#serverless

Giới thiệu về GKE Advanced- nâng cao độ tin cậy, đơn giản và khả năng mở rộng

Một chặng đường dài đã qua kể từ khi Kuberbenetes được mở mã nguồn từ 2014. Kể từ đó, cộng đồng đã phát triển một tập hợp tính năng dành cho việc cài đặt, quản lý, cấu hình cho nhiều dạng ứng dụng khác nhau. Nhiểu tổ chức bị ngập lụt khi họ tự chạy …

Giới thiệu về GKE Advanced- nâng cao độ tin cậy, đơn giản và khả năng mở rộng Đọc thêm >>

Cloud Serverless Cơ Bản

Sự hiểu biết cơ bản về điện toán serverless (điện toán không dùng Server) trên nền điện toán đám mây ngày càng trở nên quan trọng khi công nghệ này đã phát triển và hoàn thiện trong những năm gần đây, ngày càng trở nên phổ biến. Một số nhận định cho rằng chúng ta …

Cloud Serverless Cơ Bản Đọc thêm >>

Tìm hiểu về công suất vượt mức của Amazon EC2 Spot so với Azure. Ưu tiên VM của Google so với máy chủ tạm thời của IBM

Các trường hợp tại chỗ đang chuyển đổi cách mọi người sử dụng dịch vụ đám mây công cộng. Các phiên bản tại chỗ là các phiên bản tồn tại ngắn được cung cấp bởi các nhà cung cấp đám mây với chi phí rất thấp so với các phiên bản theo yêu cầu hoặc …

Tìm hiểu về công suất vượt mức của Amazon EC2 Spot so với Azure. Ưu tiên VM của Google so với máy chủ tạm thời của IBM Đọc thêm >>