TRIỂN KHAI CONTAINER TRÊN AWS blog

Triển khai Container trên AWS

Làm thế nào tận dụng các giải pháp để triển khai container thành công trên AWS. Cho đến năm 2023, 70% doanh nghiệp sẽ sử dụng ba ứng dụng container trở lên trong sản xuất. Mô hình Containers, Kubernetes và microservices là ba trong số những xu hướng hàng đầu giúp đổi mới hệ thống …

Triển khai Container trên AWS Đọc thêm >>