anthos blog

Dịch vụ Google Cloud – Anthos nay đã mở rộng hỗ trợ trên AWS

Anthos nay đã mở rộng hỗ trợ trên AWS Một năm trước, tại hội nghị Cloud Next, Google đã chính thức công bố ra mắt nền tảng hiện đại hóa ứng dụng đa đám mây Anthos. Anthos cho phép các doanh nghiệp di chuyển các ứng dụng mà không phải viết lại ứng dụng cơ bản bằng cách đóng gói …

Dịch vụ Google Cloud – Anthos nay đã mở rộng hỗ trợ trên AWS Đọc thêm >>