Amazon S3

AWS ra mắt dịch vụ AWS Outpost tại thị trường Việt Nam

Khách hàng tại Việt Nam đã có thể sử dụng AWS Outposts để có trải nghiệm đám mây lai nhất quán cho các loại ứng dụng tại chỗ, đồng thời có thể kết nối thông suốt tới nhiều dịch vụ AWS ở mọi Khu vực AWS Hôm nay, Amazon Web Services, Inc. (AWS), một công …

AWS ra mắt dịch vụ AWS Outpost tại thị trường Việt Nam Đọc thêm >>

Amazon S3 Glacier Deep Archive sẵn sàng trên tất cả các Regions và AWS GovCloud

Theo thông báo từ AWS, dịch vụ lưu trữ mới Amazon S3 Glacier Deep Archive đã sẵn sàng tại tất cả các regions và GovCloud (US). Đây là dịch vụ lưu trữ object-based cho các dữ liệu archive ít truy cập theo năm. Với giá chỉ $0.00099 cho 1GB/tháng (ít hơn 1/10 cent, và khoảng …

Amazon S3 Glacier Deep Archive sẵn sàng trên tất cả các Regions và AWS GovCloud Đọc thêm >>