Amazon S3 Glacier Deep Archive sẵn sàng trên tất cả các Regions và AWS GovCloud

Theo thông báo từ AWS, dịch vụ lưu trữ mới Amazon S3 Glacier Deep Archive đã sẵn sàng tại tất cả các regions và GovCloud (US). Đây là dịch vụ lưu trữ object-based cho các dữ liệu archive ít truy cập theo năm. Với giá chỉ $0.00099 cho 1GB/tháng (ít hơn 1/10 cent, và khoảng 1$/1TV/month), S3 Glacier Deep Archive là dịch vụ lưu trữ chi phí thấp nhất trên Cloud nói chung, cũng như so sánh với hạ tầng lưu trữ truyền thống (on-premises) như tape. Bạn có thể bắt đầu với S3 Glacier Deep Archive tại đây: https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/.

 

Tất cả các objects lưu trữ trên S3 Glacier Deep Archive được đồng bộ và lưu trữ tại ít nhất 3 vùng sẵn sàng (Availability Zones), với độ bền lên đến 99.999999999%, và có thể khôi phục trong ít hơn 12 giờ. S3 Glacier Deep Archive hỗ trợ tùy chọn Bulk Retrieval, bạn có thể khôi phục petabytes dữ liệu trong vòng 48 giờ. Với bảy lựa chọn storage class khác nhau, Amazon S3 vượt trội về số lượng và tính năng, tối ưu về chi phí trong số các nền tảng Cloud hiện tại. S3 Glacier Deep Archive cung cấp thêm một lựa chọn tốt cho dịch vụ archiving trên Cloud, cho phép lựa chọn tối ưu nhất đáp ứng yêu cầu về chi phí và thời gian thu hồi dữ liệu. Lựa chọn S3 Glacier Deep Archive khi bạn muốn chi phí lưu trữ thấp nhất cho dữ liệu archived ít được truy cập chỉ khoảng 1 đến 2 lần một năm, và bạn chấp nhận độ trễ 12 đến 48 giờ khi khôi phục dữ liệu. S3 Glacier Deep Archive dễ dàng sử dụng, không cần nhiều cấu hình nếu bận đã quen thuộc với S3 Glacier. S3 Glacier Deep Archive được tích hợp với các tính năng khác của S3 như S3 Storage Class Analysis, S3 Object Tagging, S3 Lifecycle policies, S3 Object Lock, Cross-Region Replication, và server-side encryption, bao gồm CMK (customer-managed keys).

deep dive on amazon s3 glacier deep archive stg301 santa clara aws summit 3 638

Để lấy dữ liệu từ S3 Glacier Deep Archive, bạn có thể thực hiện “Restore” request qua S3 API, hoặc qua S3 Management Console. Quá trình thực thi sẽ lưu tạm dữ liệu trên S3 RRS khi lấy dữ liệu từ S3 Glacier Deep Archive. Ban có thể xác định khoảng thời gian theo ngày cho việc lưu tạm trên S3. Sau đó thực hiện truy xuất dữ liệu từ S3 qua GET request.

Các dễ dàng nhất để lưu dữ liệu trên S3 Glacier Deep Archive là sử dụng S3 PUT API để upload dữ liệu trực tiếp. Bạn có thể Upload dữ liệu vào S3 Glacier Deep Archive qua AWS Direct Connect hoặc từ giao diện AWS Console, Storage Gateway, hoặc CLI, CDK. S3 Glacier Deep Archive được tích hợp với Tape Gateway, là một dạng dịch vụ Tape trên Storage Gateway. Với tính năng này bạn có thể quản lý hạ tầng backup qua Tape trên mạng nội bộ giảm thiểu chi phí lưu trữ hàng tháng bằng cách đưa dữ liệu mới archive vào S3 Glacier hoặc S3 Glacier Deep Archive.

S3 Glacier Deep Archive hiện đã có trên tất cả các vùng (regions) và AWS GovCloud (US). Bạn có thể tham khảo thêm về dịch vụ này tại đây Jeff Barr’s News blogAmazon S3 Developer Guide, Storage Classes.