AWS ra mắt dịch vụ AWS Outpost tại thị trường Việt Nam

Khách hàng tại Việt Nam đã có thể sử dụng AWS Outposts để có trải nghiệm đám mây lai nhất quán cho các loại ứng dụng tại chỗ, đồng thời có thể kết nối thông suốt tới nhiều dịch vụ AWS ở mọi Khu vực AWS

Hôm nay, Amazon Web Services, Inc. (AWS), một công ty của Amazon.com, công bố dịch vụ AWS Outposts đã chính thức có mặt tại Việt Nam. AWS Outposts là một dịch vụ được quản lý toàn diện, cho phép khách hàng truy cập vào cơ sở hạ tầng, dịch vụ, API và các công cụ của AWS tại bất cứ trung tâm dữ liệu hoặc cơ sở đồng địa điểm nào để có trải nghiệm đám mây lai nhất quán. Với AWS Outposts, khách hàng có thể vận hành tại chỗ các dịch vụ tính toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ khác của AWS, đồng thời tiếp cận được toàn bộ các dịch vụ có sẵn trong bất kỳ AWS Region (khu vực cụm trung tâm dữ liệu) nào để xây dựng, quản lý và mở rộng quy mô các ứng dụng tại chỗ của mình.

AWS Outposts

AWS Outposts là dịch vụ lý tưởng cho những khách hàng muốn có trải nghiệm đám mây AWS nhất quán trên toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT của họ, nhưng vẫn có nhu cầu vận hành một số ứng dụng trên hạ tầng tại chỗ vì yêu cầu về độ trễ thấp hoặc tùy chọn xử lý dữ liệu nội bộ. Các loại ứng dụng công việc này bao gồm các ứng dụng tạo ra thông tin phản hồi cận thời gian thực, thực hiện giao tiếp với các hệ thống hoặc điều khiển các trang thiết bị tại chỗ, chẳng hạn như máy móc trong nhà xưởng, hệ thống quản lý y tế, ứng dụng giao dịch tài chính hoặc trò chơi thực tại ảo và phát video trực tuyến. AWS Outposts cũng giúp khách hàng dịch chuyển lên đám mây dễ dàng hơn bằng cách tách riêng các thành phần của ứng dụng có hoạt động phụ thuộc vào hệ thống tại chỗ, chẳng hạn như các kết nối với các hệ thống nội bộ có yêu cầu về độ trễ thấp và không thể chuyển ngay lên đám mây. Sau khi phân tách, khách hàng có thể tập trung vào việc hiện đại hóa để giảm thiểu sự phụ thuộc của ứng dụng vào hạ tầng tại chỗ, sau đó hoàn tất quá trình di chuyển lên đám mây khi đã sẵn sàng.

Conor McNamara, Tổng giám đốc khu vực ASEAN tại AWS, cho biết:

“AWS luôn đổi mới sáng tạo để phục vụ khách hàng, và chúng tôi rất vui mừng khi đưa AWS Outposts đến Việt Nam. Khách hàng tại đây đã được thụ hưởng lợi ích từ tính linh hoạt và khả năng mở rộng nhanh chóng của nền tảng AWS, tuy nhiên họ chưa thể có những lợi thế này cho các loại ứng dụng nội bộ. Dịch vụ AWS Outposts cho phép khách hàng vận hành các loại ứng dụng tại chỗ trên hạ tầng AWS được quản lý toàn diện, cũng như sử dụng các dịch vụ, API và công cụ của AWS để vận hành các ứng dụng khác trên AWS Region, nhờ đó họ có thể tập trung vào việc thúc đẩy sáng tạo cho doanh nghiệp và khách hàng của mình.”

AWS Outposts được phát hành dưới dạng rack 42U, có thể mở rộng từ 1 đến 96 rack để tạo ra các cụm dung lượng tính toán và lưu trữ.

Với AWS Outposts, khách hàng có thể lựa chọn các cấu hình sẵn có đã được xác nhận, trong đó kết hợp các dịch vụ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) và Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), được thiết kế để phục vụ các ứng dụng và nhu cầu lưu trữ dữ liệu tại chỗ. Khách hàng có thể dễ dàng vận hành tại chỗ nhiều loại dịch vụ, bao gồm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon EMR và có thể kết nối trực tiếp với dịch vụ khu vực như Amazon DynamoDB thông qua các kết nối riêng.

VPBank

VPBank, một trong những ngân hàng có tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam và được Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cùng Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế Việt Nam (IDG Việt Nam) trao giải thưởng Ngân hàng chuyển đổi số xuất sắc năm 2020, đang chờ đón công bố này. Augustine Wong, Giám đốc thông tin (CIO) của VPBank, cho biết: “VPBank coi các khả năng thử nghiệm, mở rộng, sáng tạo và tiết kiệm chi phí là những ưu tiên hàng đầu của mình. Chúng tôi đã làm việc với AWS hơn ba năm, và AWS giúp chúng tôi vận hành hệ thống một cách linh hoạt, có thể cấu hình, tiết kiệm chi phí và bảo mật an toàn. Chúng tôi sẽ trải nghiệm và khám phá năng lực của AWS Outposts để có thể tích hợp dễ dàng và liền mạch các loại ứng dụng tại chỗ với các ứng dụng khác chạy trên AWS Cloud, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ trong ngành, đồng thời thúc đẩy sáng tạo.”

Các thành viên của Mạng lưới đối tác AWS (AWS Partner Network – APN), như đối tác cao cấp Renova Cloud cũng hoan nghênh thông báo này tại Việt Nam.

Doron Shachar, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Renova Cloud, chia sẻ: “AWS Outposts sẽ giúp chúng tôi phục vụ khách hàng của mình tốt hơn, bao gồm các doanh nghiệp nhà nước trong các ngành nghề được quản lý chặt chẽ như y tế, bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Với AWS Outposts, chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm đám mây lai một cách thông suốt và bảo mật cho khách hàng khi họ xây dựng, vận hành và quản lý ứng dụng trên các môi trường đám mây và tại chỗ.”

Về Amazon Web Services

Trong vòng hơn 15 năm, Amazon Web Services là nền tảng đám mây toàn diện và được ứng dụng rộng rãi nhất trên thế giới. AWS đã liên tục mở rộng các dịch vụ của mình để hỗ trợ phần lớn mọi khối lượng công việc trên đám mây, hiện có hơn 200 dịch vụ đầy đủ tính năng cho máy tính, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, mạng, phân tích, máy học và trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT) , di động, bảo mật, kết hợp, thực tế ảo và thực tế tăng cường (VR và AR), phát triển, triển khai và quản lý truyền thông và ứng dụng từ 81 vùng khả dụng trong 25 khu vực địa lý, với kế hoạch công bố sẽ bổ sung 27 vùng khả dụng và chín vùng AWS khác.

Về Renova Cloud

Renova Cloud là Đối tác tư vấn cao cấp của AWS. Chuyên cung cấp các dịch vụ chuyển đổi sang các công nghệ hàng đầu trên Đám mây, DevOps và Tự động hóa. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, với tư cách là phần mở rộng nhóm của họ. Trọng tâm của chúng tôi là thúc đẩy sự thành công của khách hàng trong suốt quá trình chuyển đổi và hiện đại hóa đám mây. Với kinh nghiệm về Giải pháp điện toán đám mây, DevOps và Dịch vụ được quản lý, Renova Cloud là nhà cung cấp dịch vụ Tư vấn chiến lược trên nền tảng đám mây hàng đầu tại Việt Nam, Myanmar và Campuchia.

Nguồn: AWS