web 610x400 aws outpost

AWS ra mắt dịch vụ AWS Outpost tại thị trường Việt Nam

Khách hàng tại Việt Nam đã có thể sử dụng AWS Outposts để có trải nghiệm đám mây lai nhất quán cho các loại ứng dụng tại chỗ, đồng thời có thể kết nối thông suốt tới nhiều dịch vụ AWS ở mọi Khu vực AWS Hôm nay, Amazon Web Services, Inc. (AWS), một công …

AWS ra mắt dịch vụ AWS Outpost tại thị trường Việt Nam Đọc thêm >>