blog12 610x400 1

NHỮNG THÔNG TIN NỔI BẬT TỪ AWS 12-2020

Năm 2020, AWS re: Invent được tổ chức kéo dài đến 3 tuần để phù hợp hơn với tình hình thực tế làm việc tại nhà và số lượng hơn 80 tính năng quan trọng mới. Sau đây là những điểm nổi bật trong tháng 12,2020. Dịch vụ lâu đời AWS S3 được củng cố …

NHỮNG THÔNG TIN NỔI BẬT TỪ AWS 12-2020 Đọc thêm >>