small1

Amazon S3 Glacier Deep Archive sẵn sàng trên tất cả các Regions và AWS GovCloud

Theo thông báo từ AWS, dịch vụ lưu trữ mới Amazon S3 Glacier Deep Archive đã sẵn sàng tại tất cả các regions và GovCloud (US). Đây là dịch vụ lưu trữ object-based cho các dữ liệu archive ít truy cập theo năm. Với giá chỉ $0.00099 cho 1GB/tháng (ít hơn 1/10 cent, và khoảng …

Amazon S3 Glacier Deep Archive sẵn sàng trên tất cả các Regions và AWS GovCloud Đọc thêm >>