EC2 saving tips 610

Mẹo tiết kiệm chi phí trên AWS EC2

Tình huống này có vẻ rất là quen thuộc? Bạn đang họp nhóm và hào hứng mong chờ các tính năng mới mà bạn sẽ thêm vào quy trình phát triển. Thì sếp của bạn đề cập đến chi phí điện toán đám mây. Chi phí AWS EC2 đã tăng vọt và CFO đang tạo …

Mẹo tiết kiệm chi phí trên AWS EC2 Đọc thêm >>