BẠN LÀ CHỦ SỞ HỮU DOANG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ HAY MUỐN NHANH CHÓNG GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG VỚI NGÂN SÁCH MINH BẠCH

Chủ doanh nghiệp nhỏ hay muốn nhanh chóng tiếp cận thị trường với ngân sách rõ ràng? Đây là những công nghệ mà bạn sẽ trông đợi nhất vào năm 2019. Thế giới đã bước vào thời kỳ kỹ thuật số và yêu cầu các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải tự hỏi làm thế…

MACHINE LEARNING TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

  Có một điều chắc chắn. Machine Learning (ML) không chỉ là một thuật ngữ – nó thực sự là một ý tưởng đã và đang mang lại Lợi tức đầu tư(ROI) to lớn. Theo một khảo sát gần đây của MIT Technology Review và Google Cloud, có đến 60% doanh nghiệp đã có chiến…