Sự khác biệt giữa Active Directory và LDAP

LDAP là gì? LDAP (Giao thức truy cập thư mục nhẹ) là giao thức mở và đa nền tảng được sử dụng để xác thực dịch vụ thư mục. LDAP cung cấp ngôn ngữ giao tiếp mà các ứng dụng sử dụng để giao tiếp với các máy chủ dịch vụ thư mục khác. Dịch…

Active Directory Là Gì

Active Directory (AD) là một công nghệ của Microsoft được sử dụng để quản lý máy tính và các thiết bị khác trên mạng. Đây là một tính năng chính của Windows Server, một hệ điều hành chạy cả máy chủ cục bộ và máy chủ dựa trên Internet. Công nghệ container do Docker cung…

Presto là gì

Đầu tiên chúng ta phải làm rõ rằng: Presto không phải là một dạng database Không phải bởi vì Presto hiểu SQL, đồng thời nó có những tính năng của những dạng cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn để rồi nhận định nó là một dạng cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó không thay…

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA SERVERLESS VÀ CONTAINERS?

Serverless và Container là hai trong số những chủ đề nóng nhất trong thế giới CNTT hiện nay. Đây cũng là hai công nghệ có nhiều điểm chung, về cơ bản, cả hai đều là những cách cơ bản để triển khai mã code trên các môi trường riêng biệt. 2 đối tượng này tuy…

Cloud Serverless Cơ Bản

Sự hiểu biết cơ bản về điện toán serverless (điện toán không dùng Server) trên nền điện toán đám mây ngày càng trở nên quan trọng khi công nghệ này đã phát triển và hoàn thiện trong những năm gần đây, ngày càng trở nên phổ biến. Một số nhận định cho rằng chúng ta…

Lý do ra đời của Big Query

Mọi người đều biết Google là công cụ xử lý dữ liệu lớn từng giây hằng ngày để cung cấp dịch vụ như Search, YouTube, Gmail, Google Docs,… Ví dụ: bạn là một nhân viên chuyên trách về phân tích dữ liệu muốn có câu trả lời nhanh cho các vấn đề như sau: Số…

Kế hoạch Disaster Recovery trên AWS

Các sự cố hay thảm họa luôn là rủi ro lớn nhất đến các tổ chức, đó có thể là hỏng hóc về mặt thiết bị, tấn công mạng, hay các thảm họa do thiên nhiên, hỏa hoạn, cháy nổ. Mục tiêu của DR site là đảm bảo hệ thống hoạt động trong trường hợp…

AWS Lambda vs. Microsoft Azure

  Trong bài này chúng ta so sánh giữa AWS Lambda và Microsoft Azure Functions. Chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử cũng như so sánh khác biệt về mặt tính năng giữa hai nền tảng FaaS (Function as a Service) này. Một câu hỏi đặt ra là: Tại sao chúng ta làm việc…