Cập nhật mới trên ba dịch vụ Cơ sở dữ liệu AWS

Tại AWS re: Invent 2021, Amazon Web Services đã công bố 3 tính năng mới cho cơ sở dữ liệu giúp khách hàng dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn trong việc mở rộng quy mô và chạy cơ sở dữ liệu phù hợp cho công việc. Một tính năng cho phép khách hàng tùy chỉnh cơ sở dữ liệu và hệ điều hành. Một bảng mới cho Amazon DynamoDB được thiết kế để giảm chi phí lưu trữ cho dữ liệu được truy cập không thường xuyên. Và một dịch vụ sử dụng machine learning để chẩn đoán tốt hơn và khắc phục các vấn đề về hiệu suất liên quan đến cơ sở dữ liệu. Những cải tiến này chắc chắn sẽ giúp khách hàng quản lý dữ liệu trên quy mô lớn dễ dàng hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

Do ngày càng có nhiều ứng dụng cần petabyte — hoặc thậm chí exabyte — dữ liệu có độ trễ thấp và hiệu suất cao, một kích thước cho tất cả không còn đáp ứng nhu cầu của những khách hàng yêu cầu tính khả dụng cao, đáng tin cậy và hiệu suất trên quy mô lớn. Để đáp ứng những nhu cầu này, ngày càng có nhiều khách hàng tìm cách lựa chọn cơ sở dữ liệu phù hợp với nhu cầu riêng của họ. Tính năng mới của cơ sở dữ liệu được công bố cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn và hiệu suất cao hơn với chi phí thấp hơn.

Amazon RDS Custom cung cấp cho khách hàng dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý cho các ứng dụng kinh doanh cần tùy chỉnh cơ sở dữ liệu và hệ điều hành

Khách hàng thường chạy cơ sở dữ liệu thương mại như Oracle và Microsoft SQL Server trên đám mây chọn Amazon RDS vì nó dễ thiết lập, vận hành và mở rộng quy mô. Với Amazon RDS, khách hàng không còn phải lo lắng về các tác vụ vận hành tốn thời gian như cung cấp dung lượng, mở rộng quy mô và sao lưu dữ liệu. Tuy nhiên, một số ứng dụng kinh doanh cần tùy chỉnh để phù hợp giữa môi trường cơ sở dữ liệu Oracle và Microsoft SQL Server và hệ điều hành (ví dụ: Microsoft Dynamics AX, Microsoft SharePoint và Oracle PeopleSoft). Ngày nay, khách hàng thường chạy các ứng dụng này trong môi trường có thể tự quản lý (ví dụ: trên Amazon EC2 hoặc on-premises) để họ có thể có toàn quyền kiểm soát. Tự quản lý sẽ làm cho khách hàng phải dành thời gian cho các công việc vận hành như cung cấp phần cứng, thiết lập cơ sở dữ liệu, vá lỗi và sao lưu. Do đó, khách hàng muốn tự động hóa các tác vụ quản trị này để giúp chạy các ứng dụng trên AWS dễ dàng hơn.

Amazon RDS Custom tự động hóa việc thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu Oracle và Microsoft SQL Server dựa trên các ứng dụng kinh doanh phổ biến. Đồng thời cho phép tùy chỉnh cơ sở dữ liệu và hệ điều hành cơ bản mà các ứng dụng này yêu cầu. Với Amazon RDS Custom, khách hàng đang chạy các loại ứng dụng kinh doanh này không còn phải lo lắng về các tác vụ vận hành tốn thời gian nữa. Khách hàng có thể sử dụng Amazon RDS Custom để sửa đổi cài đặt, cài đặt các bản vá tùy chỉnh và tích hợp phần mềm của bên thứ ba để đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng kinh doanh (ví dụ: tùy chỉnh phiên bản cơ sở dữ liệu, bảo mật và chẩn đoán của bên phần mềm thứ ba hoặc cấu hình hệ thống tệp cụ thể). Amazon RDS Custom tự động giám sát môi trường cơ sở dữ liệu và hệ điều hành. Để phát hiện các cấu hình do người dùng khởi tạo ảnh hưởng đến khả năng quản lý cơ sở dữ liệu của Amazon RDS Custom. Khi sự cố được phát hiện, Amazon RDS Custom sẽ cố gắng tự động giải quyết sự cố. Đối với các lỗi cấu hình không thể tự động sửa, Amazon RDS Custom thông báo cho khách hàng rằng hành động khắc phục là bắt buộc và cung cấp các bước được khuyến nghị để giải quyết. Khách hàng có thể dễ dàng di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle và Microsoft SQL Server tự quản lý hiện có cần có các tùy chỉnh chuyên biệt sang Amazon RDS Custom và không còn lo lắng về việc phải tự quản lý cơ sở dữ liệu. Để biết thêm thông tin về Amazon RDS Custom, hãy truy cập aws.amazon.com/rds/custom.

Amazon DynamoDB Tiêu chuẩn – Bảng Truy cập Không Thường xuyên (Standard-IA) giảm chi phí DynamoDB lên đến 60% cho các bảng lưu trữ dữ liệu truy cập không thường xuyên

Khách hàng chọn DynamoDB cho khối lượng công việc NoSQL khối lượng lớn vì nó cung cấp thông lượng cao với thời gian phản hồi mili giây nhất quán ở hầu hết mọi quy mô. Mà không phải quản lý máy chủ hoặc cụm. Nhưng các mẫu khối lượng công việc DynamoDB dần trở nên đa dạng hơn, khách hàng xuất hiện khối lượng công việc mà chi phí lưu trữ chiếm rất nhiều đối với dữ liệu cần được truy cập ít thường xuyên hơn theo thời gian. Nhưng vẫn yêu cầu thời gian phản hồi nhanh khi cần thiết. Ví dụ: các bài đăng trên mạng xã hội cũ hơn, đơn đặt hàng thương mại điện tử ít hơn, và thành tích trò chơi điện tử trong quá khứ. Có thể chiếm một lượng lớn chi phí do khối lượng ngày càng tăng và chi phí lưu trữ dữ liệu này tương đối cao. Nhưng khách hàng vẫn cần thông lượng cao vì khi điều này dữ liệu được yêu cầu, nó cần phải được cung cấp ngay lập tức. Ngày nay, khách hàng tối ưu hóa chi phí trong những trường hợp này bằng cách viết mã để chuyển dữ liệu cũ hơn, ít được truy cập thường xuyên hơn từ DynamoDB sang các giải pháp thay thế lưu trữ có chi phí thấp hơn như Amazon S3.

Với bảng Amazon DynamoDB Standard-IA mới, khách hàng có thể giảm tới 60% chi phí DynamoDB cho các bảng lưu trữ dữ liệu được truy cập không thường xuyên. Loại bảng DynamoDB Standard-IA cung cấp chi phí lưu trữ thấp hơn tới 60% so với bảng DynamoDB Tiêu chuẩn. Làm cho nó trở thành lựa chọn hiệu quả nhất cho các bảng mà chi phí lưu trữ trên bảng rất lớn. Ngược lại, loại bảng Tiêu chuẩn DynamoDB cung cấp chi phí thông lượng thấp hơn tới 20% so với loại bảng Tiêu chuẩn-IA. Và vẫn là lựa chọn hiệu quả nhất về chi phí cho các bảng mà thông lượng là chi phí chính. Khách hàng có thể chuyển đổi giữa các lớp bảng DynamoDB Standard và DynamoDB Standard-IA mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của bảng và không cần thay đổi mã để tối ưu hóa chi tiêu của họ cho loại dữ liệu họ đang lưu trữ. Để bắt đầu với lớp bảng DynamoDB Standard-IA, hãy truy cập aws.amazon.com/dynamodb/standard-ia.

Amazon DevOps Guru cho RDS sử dụng công nghệ machine learning để phát hiện và chẩn đoán tốt hơn các vấn đề hiệu suất khó tìm trên cơ sở dữ liệu. Và cung cấp các đề xuất được thiết kế để giải quyết chỉ trong vài phút.

Amazon DevOps Guru là một dịch vụ hỗ trợ machine learning giúp các nhà phát triển dễ dàng cải thiện tính khả dụng của ứng dụng bằng cách tự động phát hiện các sự cố hoạt động, và đề xuất các hành động cụ thể để khắc phục. Hiện tại, Amazon DevOps Guru cảnh báo khách hàng về các vấn đề hoạt động trên các công cụ Amazon RDS. Tuy nhiên, rất phức tạp và tốn thời gian để xác định nguyên nhân chính xác của sự cố liên quan đến cơ sở dữ liệu. Vì các quản trị viên cơ sở dữ liệu cần chạy thủ công các công cụ chẩn đoán và truy vấn để xác định các yếu tố gây ra sự cố. Sau khi xác định được nguyên nhân của sự cố, các chuyên gia cơ sở dữ liệu thường thực hiện phân tích bổ sung để hiểu đầy đủ vấn đề (ví dụ: phân tích các chỉ số, sự kiện và điều kiện chờ dành riêng cho cơ sở dữ liệu hoặc trích xuất và phân tích các câu lệnh SQL có liên quan) trước khi cung cấp hướng dẫn về cách khắc phục nó. Do đó, có thể mất hàng giờ hoặc hàng ngày để phát hiện và khắc phục các sự cố cơ sở dữ liệu tiềm ẩn khiến tính khả dụng của ứng dụng hoặc trải nghiệm người dùng gặp rủi ro.

Amazon DevOps Guru cho RDS là một khả năng machine learning mới được hỗ trợ trong Amazon DevOps Guru được thiết kế để tự động phát hiện và chẩn đoán các sự cố về hiệu suất cũng như hoạt động trong cơ sở dữ liệu và cung cấp các đề xuất khắc phục chi tiết. Cho phép các nhà phát triển giải quyết các vấn đề trong vài phút chứ không phải vài ngày. Amazon DevOps Guru cho RDS được xây dựng dựa trên Amazon DevOps Guru để phát hiện các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu, bao gồm các vấn đề bổ sung liên quan đến hiệu suất trong Amazon RDS (ví dụ: sử dụng quá mức tài nguyên và hoạt động sai của một số truy vấn SQL nhất định). Amazon DevOps Guru cho RDS được thiết kế để thông báo ngay lập tức khi sự cố xảy ra và cung cấp thông tin chẩn đoán về nguyên nhân gốc rễ, chi tiết về mức độ của sự cố và các đề xuất khắc phục thông minh để giúp khách hàng nhanh chóng giải quyết các vấn đề hoạt động và tắc nghẽn hiệu suất liên quan đến cơ sở dữ liệu. Ví dụ: nếu phát hiện sự cố về hiệu suất ứng dụng liên quan đến tải cao không mong muốn trên cơ sở dữ liệu, Amazon DevOps Guru cho RDS sẽ tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ để tìm câu lệnh SQL chính xác gây ra sự cố, gửi thông báo với nguyên nhân và phạm vi vấn đề và đề xuất các hành động khắc phục để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Amazon DevOps Guru cho RDS hiện đang hoạt động với Amazon Aurora và được lên kế hoạch hỗ trợ các công cụ cơ sở dữ liệu Amazon RDS bổ sung vào năm 2022. Để bắt đầu với Amazon DevOps Guru cho RDS, hãy truy cập aws.amazon.com/devops-guru/features/devops-guru- cho-rds.

Về Renova Cloud

Renova Cloud là đối tác tư vấn cao cấp đám mây hàng đầu tại Việt Nam, Myanmar và Campuchia. Được công nhận là AWS Public Sector Partner, Amazon RDS, Amazon EC2 cho Windows Server, AWS Well-Architected và Immersion Day Program.

Renova Cloud là một đội ngũ kỹ sư, kiến ​​trúc sư và DevOps có tay nghề cao với kinh nghiệm chuyên sâu về các Giải pháp điện toán đám mây, DevOps và Dịch vụ được quản lý, đã được chứng minh qua nhiều dự án công nghệ tiên tiến.

Nguồn: AWS