web 610x400 database 1

Cập nhật mới trên ba dịch vụ Cơ sở dữ liệu AWS

Tại AWS re: Invent 2021, Amazon Web Services đã công bố 3 tính năng mới cho cơ sở dữ liệu giúp khách hàng dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn trong việc mở rộng quy mô và chạy cơ sở dữ liệu phù hợp cho công việc. Một tính năng cho phép khách hàng …

Cập nhật mới trên ba dịch vụ Cơ sở dữ liệu AWS Đọc thêm >>