kubernetes article

TINDER, REDDIT, AIRBNB, PINTEREST DỊCH CHUYỂN LÊN KUBERNETES

Việc áp dụng Kubernetes được nhân rộng bởi một số công ty hàng đầu đã tích hợp công nghệ này vào dịch vụ của họ. Việc áp dụng Docker cũng đang phát triển nhanh chóng với nhiều công ty ứng dụng nó vào sản phẩm của họ. Sử dụng một nền tảng điều phối để …

TINDER, REDDIT, AIRBNB, PINTEREST DỊCH CHUYỂN LÊN KUBERNETES Đọc thêm >>