Accelerate AWS cloud migrations

KIỂM TRA HẠ TẦNG AWS VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Đánh giá Kiến trúc tối ưu là gì?

Đánh giá Kiến trúc tối ưu là một bài đánh giá toàn diện và chi tiết về kiến trúc AWS của bạn dựa trên các quy ước tốt nhất của AWS. Đảm bảo hạ tầng trong tình trạng an toàn, hiệu suất cao, đáng tin cậy và hiệu quả. Đánh giá này hoạt động như một bản thiết kế để tối ưu hóa môi trường AWS, đồng bộ nó với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đánh giá tập trung vào trường hợp sử dụng, công nghệ cụ thể quan trọng đối với doanh nghiệp so sánh với sáu trụ cột của Khung Kiến trúc tối ưu. Những trụ cột này bao gồm vận hành xuất sắc, bảo mật, độ tin cậy, hiệu quả năng suất, tối ưu hóa chi phí và bền vững. 

AWS khuyến nghị thực hiện Đánh giá Kiến trúc tối ưu mỗi 12-18 tháng để đảm bảo hiệu quả và sự phù hợp liên tục của môi trường AWS của bạn với các phương pháp tốt nhất.

Khung Kiến trúc tối ưu

Sáu trụ cột của Khung Kiến trúc tối ưu

vận hành xuất sắc

Khả năng cập nhật, giám sát hệ thống liên tục hỗ trợ cải tiến các quy trình, thủ tục giúp tự động hoá quản lý các hoạt động hàng ngày.

tối ưu hóa chi phí

Cung cấp dịch vụ, số lượng phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp với mức giá thấp nhất.

Tính Bảo mật

Bảo vệ thông tin, hệ thống và tài sản doanh nghiệp thông qua đánh giá rủi ro và chiến lược giảm thiểu rủi ro.

độ tin cậy

Khả năng khôi phục sau sự cố hạ tầng hoặc dịch vụ, tự động tính toán tài nguyên để đáp ứng nhu cầu và giảm thiểu sự cố như cấu hình sai hoặc vấn đề mạng tạm thời.

hiệu quả năng suất

Tính toán sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả để đáp ứng nhu cầu hệ thống và duy trì hiệu suất khi có sự thay đổi hay cập nhật công nghệ.

Tính bền vững

Giảm thiểu tác động tới môi trường trên đám mây với mô hình chia sẻ trách nhiệm cho tính bền vững, hiểu rõ tác động và tận dụng tối đa để giảm thiểu tài nguyên cần thiết và tác động tới hạ nguồn.

img 05

Bạn đã sẵn sàng để tối ưu hạ tầng AWS?

Hãy để Renova Cloud đồng hành cùng bạn

Renova Cloud là đối tác Tư vấn Cao Cấp được chọn và công nhận là Đối tác Kiến trúc tối ưu bởi AWS trên toàn cầu. Đánh giá được chúng tôi cung cấp MIỄN PHÍ và thường mất khoảng bốn giờ, cộng với thời gian làm tài liệu.

The Six Pillars of the Well-Architected Framework
Ellipse 20 150x150 1

LIÊN HỆ

Bạn đang tìm kiếm giải pháp tối ưu hóa đám mây? Liên hệ ngay Renova Cloud, đội ngũ tư vấn luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp dịch chuyển, hiện đại hóa, và tối ưu hạ tầng.