AWS CLOUDFRONT – MẠNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG

Thời gian trước đây, do chi phí cao và yêu cầu phức tạp về cơ sở hạ tầng công nghệ, rất hiếm khi các công ty sở hữu Mạng phân phối nội dung riêng (Content Delivery Network – CDN). Nhưng giờ đây, AWS CloudFront đã cho phép người dùng phân phối dữ liệu với độ …

AWS CLOUDFRONT – MẠNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG Đọc thêm >>