datawarehouse

1 1 e1694099933822

Hiểu rõ Data Warehouse là gì chỉ trong 5 phút!

Trong kỷ nguyên số hóa, thông tin trở thành một loại “vàng mới” giúp quyết định thành bại của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quản lý, lưu trữ và phân tích lượng dữ liệu lớn này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Do đó, sự xuất hiện của “Data Warehouse” như một giải …

Hiểu rõ Data Warehouse là gì chỉ trong 5 phút! Đọc thêm >>

small

Presto là gì

Đầu tiên chúng ta phải làm rõ rằng: Presto không phải là một dạng database Không phải bởi vì Presto hiểu SQL, đồng thời nó có những tính năng của những dạng cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn để rồi nhận định nó là một dạng cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó không thay …

Presto là gì Đọc thêm >>