DR

small3

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ VỚI NHỮNG THAY ĐỔI LỚN TRONG CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Dave Donald, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Keeper Technology, sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn về một số đột phá lớn nhất mà chúng ta sẽ thấy hoặc tiếp tục thấy đang làm rung chuyển ngành công nghiệp lưu trữ vào năm 2019, bao gồm: SDS, NVMe, kiến trúc …

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ VỚI NHỮNG THAY ĐỔI LỚN TRONG CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ DỮ LIỆU Đọc thêm >>

fireman disaster recovery plan

NHÀ CUNG CẤP CLOUD DIGITAL OCEAN ĐÃ LÀM SỤP ĐỔ MỘT DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO

Những vấn đề đã xảy ra với hệ thống dữ liệu trên Cloud của Raisup giúp chúng ta hiểu ra rằng: sự tiện lợi của điện toán đám mây chỉ thực sự ý nghĩa khi và chỉ khi doanh nghiệp của bạn đồng hành cùng nhà cung cấp Cloud hoạt động ngay tại địa phương. …

NHÀ CUNG CẤP CLOUD DIGITAL OCEAN ĐÃ LÀM SỤP ĐỔ MỘT DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO Đọc thêm >>