small3

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ VỚI NHỮNG THAY ĐỔI LỚN TRONG CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Dave Donald, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Keeper Technology, sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn về một số đột phá lớn nhất mà chúng ta sẽ thấy hoặc tiếp tục thấy đang làm rung chuyển ngành công nghiệp lưu trữ vào năm 2019, bao gồm: SDS, NVMe, kiến trúc …

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ VỚI NHỮNG THAY ĐỔI LỚN TRONG CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ DỮ LIỆU Đọc thêm >>