disaster plan recovery aws

Kế hoạch Disaster Recovery trên AWS

Các sự cố hay thảm họa luôn là rủi ro lớn nhất đến các tổ chức, đó có thể là hỏng hóc về mặt thiết bị, tấn công mạng, hay các thảm họa do thiên nhiên, hỏa hoạn, cháy nổ. Mục tiêu của DR site là đảm bảo hệ thống hoạt động trong trường hợp …

Kế hoạch Disaster Recovery trên AWS Đọc thêm >>